EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

13.01.15

Rahandusministeerium küsis ERK seisukohti uue raamatupidamise seaduse eelnõu kohta.

ERK osales ühisvastuses ning avaldas ka detailsemaid seisukohti eraldi vastuskirjas.

 

 

ERK kirilisa

Justiitsministeeriumi kiri

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja kiri