EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU


ERK nõukoda ja juhatus õnnitlevad meie tublisid liikmeid, kes sooritasid edukalt 2018 aasta kevadel raamatupidaja kutseeksamid.
Kutse omistati:

Raamatupidaja, tase 5:

Heidi Saaver
Kairit Eha
Mairi Uiboaed
Anneli Vända

Vanemraamatupidaja, tase 6:

Giina Merilo
Regina Themas
Terje Kõrm
Tiina Asper

 

Meil on suur rõõm teatada, et taas on kutsetunnistuse saanute seas kaheksa ERK liiget. Need 8 ERK liiget sooritasid eksami edukalt.

Palju õnne kõigile kutsetunnistuse saanutele! Julgustame ka teisi ERK liikmeid tulema kutseeksamile juba sügisel 10. novemberil 2018.