EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

 


XBRL 2018

28-30. mail 2018 toimusid Varssavis taas XBRL Europe päevad, järjekorras siis 21-ndad.

Sel aastal osales XBRL päevadel üle 200 osaleja 33-st erinevast maailma riigist ja 16-st majandussektorist. Eestit esindas ERK nõukoja liige Valdek Järvpõld, kes on ka ühtlasi XBRL Europe Standardiseeritud majandusaruandluse töögruppi (SBR Workgroup) liige.

Üritus toimus Varssavi Börsihoones

  1. mail toimus SBR Workgruop plenaaristung, mille teemad olid järgmised:
    1) lühikokkuvõte eelmisest kohtumisest
    2) kuidas on edenenud riikides aruandluse standardiseerimist läbiviidav uuring
    3) SBR Workgroupi töö ja tegemiste ülevaade
    4) 30. mail toimuva konverentsi töögrupipoolse ettekande ülevaade, kinnitamine
  1. mail esines ettekandega Soome XBRL esindaja Helina Koskentalo, kes rääkis olukorrast Soomes ning ühtlasi Põhjamaades. Eesti osas sain tutvustada projekti Aruandlus 3.0

Eesti kiire arengu vastu tekkis koheselt väga suur huvi. Näitena oli Poola Börsimaakleri juht väga mures, et neil ei ole 10 aastaga suudetud taolist aruandlust Poolas juurutada.