EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

ERK nõukoda ja juhatus õnnitlevad meie tublisid liikmeid, kes sooritasid edukalt 2018 aasta sügisel raamatupidaja kutseeksamid. Kutse omistati:

Raamatupidaja, tase 5:
Alla Vaas
Karin Alp

Vanemraamatupidaja, tase 6:
Krista Puna

Meil on suur rõõm teatada, et taas on kutsetunnistuse saanute seas mitu ERK liiget.

Palju õnne kõigile kutsetunnistuse saanutele!

Julgustame ka teisi ERK liikmeid tulema kutseeksamile juba kevadel 11. mail 2019 Eesti erinevates paikades või sügisel 16. novembril 2019 Tallinnas.