EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

XBRL Rooma 1

 

7-8. veebruaril toimus Roomas XBRL Europe järjekordne talveseminar. Seminari vastuvõtja oli Itaalia Kaubandustööstuskoda (Unioncamere). Talveseminari raames toimusid ka XBRL Europe töögruppide koosolekut. Sealhulga SBR (Standard Business Workgruop) töögrupi koosolek, mille liige on ka ERK Nõukoja liige Valdek Järvpõld.

Seekordse talveseminari põhiteema oli seotud ESEF (European Single Electronic Format) vastuvõtuga Euroopa Komisjonis 17.12.2018.

Käesolev delegeeritud õigusakt sisaldab järgmisi sätteid:
– emitentide kohustus koostada majandusaasta aruanded XHTML-vormingus;
– IFRSi kohaseid konsolideeritud finantsaruandeid esitavate emitentide kohustus need märgistada, kasutades XBRL-märgistuskeelt kooskõlas
   lisades esitatud taksonoomia ja spetsifikatsioonidega;
– mil määral tuleb majandusaasta aruannete sisu märgistada XBRL-vormingus. See peab olema proportsionaalne asjaomaste sidusrühmade
   eeldatavate kulude ja tuludega ning toimuma aja jooksul järk-järgult (peamiste finantsaruannete üksikasjalik märgistamine
   2020. aastal ja aruannete lisade plokipõhine märgistamine 2022. aastal);
– sätted, mis käsitlevad emitendi muude majandusaasta aruannete kui konsolideeritud finantsaruanded osade märgistamist, mis
   on lubatud juhul, kui sellise emitendi asutamiskohajärgne liikmesriik on selleks näinud ette taksonoomia;
– sätted, millega keelatakse majandusaasta aruannete märgistamine kolmandates riikides asutatud emitendel, kes järgivad kolmanda riigi
  üldtunnustatud raamatupidamistava;
– kasutatav taksonoomia on kindlaks määratud lisades. Selle aluseks on IFRSi sihtasutuse välja töötatud IFRSi taksonoomia

Täpsem informatsioon lingilt: https://bit.ly/2I2m8sH

Kogu talveseminari informatsiooniga saab tutvuda Europe XBRL kodulehel: http://www.xbrleurope.org/

Siin üks pilt auditooriumi ruumist. Konkreetne esinemine oli Mehhiko äriregistri rakendusest, mis võimaldab inimkeeli küsida infot asutuste finantsaruannete kohta.

XBRL Rooma 2019

XBRL Europe talveseminari osaleja,

ERK Nõukoja liige Valdek Järvpõld