EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Eesti Raamatupidajate Kogu (ERK) on kaasatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juhtimisel tegutsevasse Reaalaja Majanduse (Real-Time Economy ehk RTE) laiendatud töögruppi.

ERK juhatuse esimees Margus Tammeraja juhib RTE töörühma “Arvestus, maksud ja aruandlus” (AMA), töörühma kuulub ERK poolt eksperdina Valdek Järvpõld (meie esindaja XBRL Europe Standard Business Reporting töögrupis), Rahandusministeeriumi, Statistikaameti jt arvestusvaldkonna innovatsioonist huvitatud osapooled.

RTE AMA töörühm uurib võimalust ühtlustada ja standardiseerida majandustehingute kajastamist tuginedes XBRL Global Ledger taksonoomia raamistikule. Ühtne lähenemine võimaldab muuhulgas minna tulevikus üle andmepõhisele aruandlusele. Siin on Eestis esimene etapp juba läbitud Aruandlus 3.0 projekti näol (Vt uudisnupp “Esimesed masin-masin liidesega esitatud palgaandmed jõudsid Statistikaametisse). RTE AMA töörühma on kaasatud ka eksperte välisriikidest, ERK sõsarorganisatsioonidest.

RTE AMA töörühm peab üheks olulisemaks teemaks andmekvaliteedi tõstmist, mis on eeldus usaldusväärse, turvalise ja reaalajalähedase majandusinfo vahetamist ja töötlemist võimaldavate rakenduste võrgustiku loomisel. Raamatupidajatel on oluline roll majandustehingute kajastamist puudutavate andmekoosseisude, taksnoomiate, klassifikaatorite, ühtsete andmete käsitlemise reeglite jms loomisel ja rakenduslikul ettevalmistamisel koostöös digiteenuste ja -rakenduste arendajate/tarnijatega.


Homme 14.-15. mail on RTE rahvusvaheline seminar, kus otsitakse võimalusi projektide rahastamiseks ja koostööks EU tasandil.

Juba kuu lõpus 28.-29.05 toimub XBRL Europe SBR töögrupi seminar, kus ERK poolt osaleb ERK nõukogu liige Valdek Järvpõld.