EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

ERK nõukoda ja juhatus õnnitlevad meie tublisid liikmeid, kes sooritasid edukalt 2019 kevadel raamatupidaja kutseeksamid.

Kutse omistati:

Raamatupidaja, tase 5:

Merilin Valge
Tiina Kont
Tiina Põder

Vanemraamatupidaja, tase 6:

Anu Ots
Ene Palgi

Palju õnne kõigile kutsetunnistuse saanutele! Julgustame ka teisi ERK liikmeid tulema kutseeksamile juba 16. november 2019.