EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

1 Velden

27.-28. juunil 2019 toimus Veldenis Austria Kaubanduskoja (WKO) UBIT International Platform of Bookkeepers and Accountants eestvedamisel sümpoosium “Raamatupidamise tulevik”. Rahvusvahelises osavõtjateringis olid esindatud Austria, Saksamaa, Tšehhi, Soome ja Eesti.

Eesti Raamatupidajate Kogu esimees Margus Tammeraja andis ülevaate digitaliseerumisest Eestis, rääkides muuhulgas ka reaalajamajanduse kontseptsioonist, mille elluviimiseks tuleb luua ühtsed standardid majandustehingute kajastamiseks, andmevahetuseks ja-töötlemiseks. Üks alameesmärke on andmepõhine aruandlus - valdkond, kus Eestis on juba täna võimalik edastada nt Statistikaametile tööjõu- ja palgaandmed kirjetena, mitte senisel aruande kujul. Eesti saab tänu oma väiksusele ja paindlikkusele viia palju kiiremini ellu ideid, mis mujal Euroopas võivad kohati olla mõeldamatud arvestades pikaajaliselt kujunenud keerulise regulatsiooni käes vaevlevat majanduskeskkonda.

Saksamaad esindanud dr. Nicolas Günzler tõi peamise takistusena uuenduste teel esile ülereguleeritust arvestus- ja eriti maksuarvestuse sfääris, rõhutades, et muudatuste ettevalmistamine võtab sageli aastaid. Hästi oluliseks on seejuures raamatupidajate pidev kursis hoidmine nii tehniliste kui ka Euroopa Komisjoni poolt algatatud teemadega - selleks loodud koolitusprogrammist rääkisid meie Austria kolleeg Helga Hanslik-Czadul Austria Raamatupidajate Liidust. Raamatupidamise ja konsultatsiooniteenuste kvaliteedi tagamiseks vajalikust sertifitseerimisest andsid ülevaate Erika Krafft, kes rääkis arvestusvaldkonna litsentseerimise erisustest Euroopa riikides, dr. Robert Bodenstein (Rahvusvaheline Juhtimiskonsultantide Ühendus) ja Mario Ruhs (UBIT), kes tutvustas ISO 17024 baasil loodud sertifikaati raamatupidamisteenust osutavale raamatupidajale.

ERK tänab kutse eest dr. Friedrich Bocki ja dr. Andreas Stadlerit WKO UBIT-ist.

4 Constantinus Awards

3 Helga and AI
Pildil: Helga Hanslik-Czadul Austria Raamatupidajate Liidust

2 dr Bock
Pildil: Dr. Friedrich Bock