EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Ilusat sügise algust!

Arvestusalaste uurimustööde konkurss 2019 on lõppenud ja võitjad 23 konkursile laekunud töö vahel välja selgitatud.

Arvestusalaste uurimustööde konkurss on Eestis ainus võimalus selles valdkonnas kõrgharidust omandavatel tudengitel esitada lõputöö omavaheliseks mõõduvõtmiseks. Olles heaks näiteks kõrgkoolide, kutseühenduste ja avaliku sektori asutuste tulemuslikust koostööst.

Konkursi eesmärk on leida uudseid lähenemisi ja praktilisi ettepanekuid erinevate arvestusalaste probleemide lahendamisel ning huvitavaid vaatenurki teoreetilistele küsimustele.

Hindame töödes teema või käsitluse uudsust ja aktuaalsust. Olulisel kohal on valdkonna tulipunktid ja päevakohasus. Töö kirjutamisel tuleb lähtuda uurimistulemuste kasust valdkonna arengusse ja laiemast mõjust eriala arengusse üldse. Vähem oluline pole ka järelduste kvaliteet.

2700€ auhinnafond jaotatakse viies kategoorias just nende konkursile esitatud tööde autorite ja juhendajate vahel:
Jaanus Karlson - Raamatupidaja tööprotsesside kogumi parendamine veebilahenduses UKU ettevõtte CH Konsultatsioonid näitel.
Aire Karhu - Bioloogilise vara väärtuse kajastamine Eesti metsandusettevõtjate 2017.aasta raamatupidamise aastaaruannetes.
Kristel Vist - Audiitoraruannete analüüs aastatel 2012-2017 ja nende kasutajate ootused.
Maret Niitla - Krüptovaluuta tehingute ja aruandluse finantsaudit.
Paavo Siimann - Efektiivsusmaatriksi kasutamine finantsaruannete analüüsimisel.

Kategooriad:
- Parim magistri- või doktoritöö (autor ja juhendaja)
- Parim bakalaureuse-, lõpu- või muu kirjalik töö (autor ja juhendaja)
- Parim audiitortegevuse alane uurimustöö (autor)
- Parim finantsarvestust käsitlev uurimustöö (autor)
- Uudne või huvitav arvestusalane teemakäsitlus (autor)

Tule 24.oktoobril toimuvale ERK Sügiskonverentsile "E-arved ja digitaliseerimine - kus on kasu?" ja näe oma silmaga võitjaid! Autasud võitjatele annavad üle Toomas Vapper, Margus Tammeraja ja Märt-Martin Arengu. Võitjatele antakse sõna, et tutvustada lühidalt oma tööd. Võitjate töödega saate tutvuda peale 24.oktoobrit, sest võitjad ei tea veel, mis kategoorias nende võit tuli.

ARVESTUSALASTE UURIMISTÖÖDE KONKURSSI korraldavad Eesti Raamatupidajate Kogu, Rahandusministeerium, Audiitorkogu ja Eesti Siseaudiitorite Ühing.