EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Valitsus kiitis heaks käibemaksuseaduse muudatused, millega reguleeritakse nõudmiseni varu ja aheltehingute käibemaksuga maksustamist. Muudatused tulenevad ELi käibemaksudirektiivist ja lihtsustavad piiriüleselt toimetavate ettevõtete tegevust.

Käibemaksuseaduse muudatustest räägib lähemalt Ernst & Young Baltic AS juhtiv maksunõustaja Tõnis Elling 17. oktoobril toimuval teabepäeval Käibemaksumuudatused 2020.

Tõnis Elling käsitleb teabepäeval:

  1. Ühendusesisene käive, millal tekib, kuidas ja millal tuleb deklareerida? 
  2. Nõudmiseni varu mõiste KMSis
  3. Kuidas tõendatakse ühendusesisese käibe tekkimist? 
  4. Aheltehingute maksustamine alates 2020. 
  5. Mis on arve, arvele esitatavad nõuded. 
  6. Kreeditarve tegemise reeglid Euroopa Kohtu praktikas.
  7. Väiksemad muudatused KMSis. 

 

Ole esimene, kes kuuleb olulistest muudatustest ja saab teabepäeval lektorilt oma vastused!