EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Hea liige!

Tule astu 14.novembril kella 16:00-18:00 vahel ERK kontorist läbi ja sul on võimalik endale soetada Tõnis Ellingu raamat "Käibemaks" (letihinnast pea poole odavam). Lisaks heal hinnale, autogrammile ja soojale käepigistusele ajame kõigiga ka törtsu juttu ja pakume teed. Kellel huvi, siis andke teada, et oskaks raamatu kogustega arvestada. Kes ei saa tulla aga raamatut soov on suur, siis Teile saadame raamatu postiga, lisandub postitasu.

Raamat "Käibemaks"

Novembris 2019 ilmub värske kohtupraktikaga täiendatud mahukas (500 lk) käibemaksu raamat koos ajakohastatud juhendmaterjaliga

Eelmine käibemaksule pühendatud raamat ilmus pea viis aastat tagasi. Õnneks ei ole selle aja jooksul käibemaksusüsteemi ümber tehtud ja ilmselt ei juhtu seda ka edaspidi, sest käibemaksusüsteem toimib Euroopa Liidus samadel alustel ja selle muutmine ei ole ühe liikmesriigi otsustada. Küll aga lisandub iga nädal juurde huvitavaid Euroopa Kohtu ja Riigikohtu lahendeid, mille tundmine on järjest suurema tähendusega. Samuti täiendatakse käibemaksuseadust keskmiselt paar korda aastas.

Kui viis aastat tagasi kirjutatud käibemaksu raamat oli eelkõige mõeldud tudengitele abimaterjaliks ja raamatupidajale oma teadmiste kontrolliks, siis aja jooksul olen ma raamatusse lisanud järjest rohkem spetsiifiliste teemadega seotud kohtulahendite ülevaateid, mis lihtsustavad juba ka maksunõustajate ja advokaatide tööd asjasse puutuvate kaasuste otsimisel ning tõlgendamisel.

Raamatust leiab:

  • Ülevaate käibemaksu ajaloost, teooriast ja põhimõtetest.
  • Juhendmaterjali, kuidas toimub Eesti ja rahvusvaheliste tehingute deklareerimine ja maksustamine.
  • Näidiskaasused levinumate tehingute kajastamiseks.
  • Näidisülesanded koos vastustega.
  • Aktuaalse Euroopa Liidu ja Riigikohtu praktika ülevaate.

Raamat T.Elling