EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

ERK nõukoda ja juhatus õnnitlevad meie tublisid liikmeid, kes sooritasid edukalt 2019 sügisel raamatupidaja kutseeksamid. Kutse omistati:

Raamatupidaja, tase 5:

Kertu Langinen
Annika Õunapuu
Ellen Müür
Maret Einamann

Vanemraamatupidaja, tase 6:

Tõnis Annus

Palju õnne kõigile kutsetunnistuse saanutele! Julgustame ka teisi ERK liikmeid tulema kutseeksamile juba 09. mai 2020.