EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

ERK logo FINAL

Hea, liige!

Eesti Raamatupidajate Kogu jaoks oli 2019. aasta veidi pingelisem võrreldes varasematega:

  1. liikmete jaoks on kõige selgemini tajutav, et korraldasime rohkem ja eripäraseid teabepäevi, koolitusi ja üritusi, üle 40 ürituse. Sellesse aastasse mahtus nii välisseminar (“Vene raamatupidamise eripäradest” St. Peterburis) kui ka tiheda programmiga suveseminar Narva-Jõesuus ning kindlasti jääb meelde ERK üldkoosolek, mis toimus Arvo Pärdi Keskuses Laulasmaal.
  2. hoidsime lippu kõrgel kutse andjana - kokku eksamineerisime kevad- ja sügiseksamitel 432 eksaminandi, kellest eksami sooritas edukalt 307 (71%)Taastõendas oma 6. taseme kutset 24 vanemraamatupidajat. ERK andis 2019. aastal kokku 331 raamatupidaja kutsetSügisestel eksamitel kasutasime esmakordselt ülesandeid, mis on saadetud nii kutseõppeasutuste esindajate kui ka töömaastiku spetsialistide poolt, ülesannete kogumikku.
  3. rääkisime kaasa avaliku sektori teemadel ja projektides (Margus Tammeraja juhib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi reaalajamajanduse töörühma "Arvestus, maksud ja aruandlus” ning esindab ERK-d Rahandusministeeriumi juures tegutsevas Rahapesu tõkestamise ja terrorismi rahastamise vastase võitluse nõukogus ja rahvusliku riskihinnangu (NRA) projektis; andsime oma hinnangud uuele e-Maksuametile; ütlesime sõna sekka dividendide maksustamise teemal; Valdek Järvpõld aitab Maksuametil ettevalmistada üleminekut andmepõhisele aruandlusele).
  4. räägime jätkuvalt kaasa Rahanusministeeriumi raamatupidamise toimkonnas. ERK-d pikki aastaid esindanud Anne Nuut andis teatepulga üle nõukoja liikmele Egle Vainula´le.
  5. olime avatud rahvusvahelisele koostööle (Margus Tammeraja esinemised-osalemised Real-Time Economy üritustel; Valdek Järvpõld tutvustas Eesti andmepõhise aruandluse kontseptsiooni XBRL Europe töörühma istungitel; juhatuse liikmed osalesid nii Austria kui ka Srpska Republika kolleegide konverentsidel).
  6. korraldasime ja viisime suures osas läbi Arvestusalaste uurimistööde konkursi 2019, mille auhinnad jagati välja ERK sügiskonverentsil.
  7. toimkonnad ja töörühmad on hoogu juurde saanud (eriti raamatupidamisteenuste toimkond, mis valmistab ette konkreetsed sammud teenuste valdkonnas kvaliteedi tõstmiseks; samuti metoodika toimkond ning kohalike omavalitsuste ja koolituse töörühmad).
  8. oleme teinud ERK palju nähtavamaks (kindlasti on kõik juba harjunud saama regulaarset ERK uudiskirja ja hoiavad silma peal iganädalaselt uut infot avaldaval www.erk.ee veebilehel; ERK oli Pärnu Raamatupidamiskonverentsi korralduskomitees ja esinemas nii pealaval kui töötubades; osalesime RMP Aasta Raamatupidaja konkursi žüriis; oleme aktiivsed Facebookis ja esil traditsioonilistes kanalites nagu ajakiri "Raamatupidamise Praktik”).

ERK toimekus seisab suuresti meie tublide töötajate najal - koolitusjuhi kogu vastutust kannab Anne-Ly Palm ja kutse andmist koordineerib Annely Tammai. Suures osas jääb nende igapäevane töö võib-olla paljudele liikmetele hoomamatuks, kuid headest tulemustest annavad tunnistust just eeltoodud suur hulk kiitvaid hinnanguid saanud üritusi ja hästi läbi viidud kutseeksamid. Suvel läks rahulikumat elu nautima ka ERK kauaaegne tugisammas Aili Palm, andes osaliselt raamatupidamise korraldamise üle teenuspakkujale ning korraldades oma viimase ERK üritusena meeldejääva St. Peterburi külastuse. Täname Ailit siin veelkord!

ERK juhatus ja nõukoda on seisnud hea ERK strateegia elluviimise eest, kogu asjaajamisel hoiab valvsat silma peal tubli revisjonikomisjon. Kindlasti tahaksime teha palju rohkem kui ERK piiratud ressursid võimaldavad, aga strateegiast lähtuv tegevusplaan ja arengukava on realistlikud ja meie eelarve võimalustele vastavad.

Aastal 2020 ootavad ees uued väljakutsed - osalemine reaalajamajanduse tuumiksüsteemi loomisel, kus ERK-l on juhtiv roll majandustehingute ühtse standardse kajastamise paika panemisel; aprillis Tallinnas toimuva rahvusvahelise sümpoosiumi korraldamine; digitaalsete kutseeksamite ettevalmistamine ning loomulikult teeme kõik, et ERK liikmetele suunatud ürituste ja koolituste tase vaid paraneks. Olles ainus raamatupidajate erialaliit Eestis töötame selle nimel, et meiega ühineksid aktiivsed ja valdkonna arengust huvitatud raamatupidajad, muutuks auasjaks omada kutsetunnistust ja oleksime kogu maailmale heaks eeskujuks arvestusvaldkonna innovatsiooni elluviimisel.

Edu soovides,

Margus Tammeraja
juhatuse esimees