EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Valitsus nimetas tänasel istungil rahandusminister Martin Helme ettepanekul ametisse raamatupidamise toimkonna uue koosseisu.

“Raamatupidamise toimkond on läbi aastate kujundanud Eesti raamatupidamise standardit. Sellega on toimkond kasvatanud Eesti ettevõtluskeskkonna usaldusväärsust, kuna kõrgel tasemel raamatupidamine ja aruandlus on selle üks aluseid,” ütles rahandusminister Martin Helme. “Ma tänan toimkonnast lahkuvat liiget tema panuse eest ja soovin palju jõudu toimkonnas jätkavatele asjatundjatele.”

Seitsmeliikmelise raamatupidamise toimkonna uude koosseisu kuuluvad ka eelmisse koosseisu kuulunud kuus liiget: Audiitorkogu esindaja vandeaudiitor Sander Kallasmaa, Eesti Raamatupidajate Kogu (ERK) nõukoja liige Egle Vainula, finantsinspektsiooni regulatsioonide ja aruandluse divisjoni juht Helene Trušina, audiitorettevõtte PricewaterhouseCoopers juhatuse esimees ja rahvusvaheliste standardite ekspert Ago Vilu, arvestusala ekspert ja riigi pearaamatupidaja Juta Maar, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindaja Ene Rammo ning Tartu Ülikooli majandusarvestuse professor Toomas Haldma. Eelmise koosseisuga võrreldes vahetub toimkonnas ERK esindaja, kelleks saab Egle Vainula seni ERKd esindanud Anne Nuudi asemel. Toimkonna liikmete volitused kehtivad kolm aastat.

Raamatupidamise toimkond on sõltumatu komisjon, mis lähtub oma ülesannete täitmisel avalikust huvist ja võtab oma tegevuses arvesse üldisi majandushuve. Toimkonda teenindab rahandusministeerium.

Raamatupidamise toimkonna ülesanded on suunata finantsarvestuse ja -aruandluse alast tegevust ning esitada seda puudutavad ettepanekud ja soovitused rahandusministeeriumile, töötada välja Eesti finantsaruandluse standardi põhinõudeid täpsustavate juhendite eelnõusid ja esitada neid rahandusministrile määrusega kehtestamiseks ning samuti tutvustada toimkonna juhendeid ning anda nende kohta selgitusi ja tõlgendusi. Raamatupidamise toimkonna juhendid avaldatakse alates 2017. aastast Riigi Teatajas.

Eesti Raamatupidajate Kogu tänab Anne Nuuti pikaajalise ja südamega tehtud panuse eest! Anne Nuut on pikki aastaid esindanud Eesti Raamatupidajate Kogu liikmeskonda raamatupidamise toimkonnas. Toimkonna esindajana on Anne Nuut alati kindlakäeliselt kaitsnud raamatupidajate huve ja esitanud Eesti Raamatupidajate Kogu poolseid ettepanekuid uute maksuseaduste eelnõude aruteludele.

Soovime Eesti Raamatupidajate Kogu uusele esindajale Egle Vainula jõudu ja kindlat meelt!