EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

internet of business 1140x570

Eesti IKT klaster algatas neli aastat tagasi reaalajamajanduse projekti Internet of Business (IoB) visiooniga arendada välja reaalajas toimuvate automatiseeritud äritehingute jaoks turvaline ja mugav keskkond.

Reaalajamajanduse visioonis näeb suurt perspektiivi hulk partnereid, kellega koos projekti on veetud. „Eelmisel suvel saavutasime Eesti infoühiskonna arengukava 2014-2020 eesmärgi minna avalikus sektoris üle e-arvetele,“ selgitab IoB projekti partneri rahvusvahelise e-arvete operaatori ja tarkvaraarendaja Tieto Estonia äriarendusjuht Kaido Heinsalu. „Eestis on kasutusele võetud ühtne Euroopa e-arve standard, oleme liitunud rahvusvahelise andmevahetusvõrgustikuga PEPPOL ning tänu Eesti e-arve operaatorite X-tee liidestusele on Eesti avalik sektor kättesaadav ka Euroopale,“ loetleb Kaido Heinsalu tehtud eeltöid, et veelgi ambitsioonikamalt edasi liikuda.

Alates 1. veebruarist 2020 jätkuvad projekti Internet of Business tegevused. Varasemasse e-arve operaatorite ja erialaliitude ühisesse konsortsiumisse kaasati ka majandustarkvara- ja raamatupidamisteenuse pakkujad. „Nüüd liigume e-arvelt juba kogu majandustehingu info standardiseerimisele. Kasutame maailmas laialdaselt levinud XBRL GL-standardit, et luua vajalikud eeldused automatiseeritud aruandluseks riigiga kui ka ettevõtetevaheliseks masinloetava tehinguinfo vahetamiseks,“ lisab Kaido Heinsalu.

IoB projekti käigus töötatakse välja unikaalne MyCompanyData lahendus. See pakub läbi e-arve operaatorite ja majandustarkvarade ettevõtetele automatiseeritud äritehingute ning -aruandluse teenust. Muuhulgas on XBRL GL just see standard, mida Statistikaamet ning Maksu- ja Tolliamet Aruandlus 3.0 projekti raames juurutavad. IoB projekti käigus viiakse Euroopa e-arve standard samuti XBRL GL-iga vastavusse, et jätkuks võimekus andmeid nii piiriüleselt kui siseriiklikult vahetada nendega, kes kohe XBRL GL standardile või MyCompanyData teenusele ei liigu.

Visioon

Kaido Heinsalu sõnul valmib projekti koostöö tulemusena 2021. aasta alguses avalik juhendmaterjal, et soodustada MyCompanyData teenusemudeli levimist ning XBRL GL-standardi kasutuselevõttu nii Eesti kui ka piiriüleste ettevõtete poolt. „Reaalajamajandus ning Internet of Business ei ole pelgalt tehnoloogiaprojekt,“ lisab Heinsalu. „Tegemist on kogu ettevõtlust ning ka kodanikke puudutava visiooniga. Tänu äritehingute automatiseerimisele muutub kogu majanduskeskkond läbipaistavamaks, prognoositavamaks ning turvalisemaks. Suureneb ettevõtete usaldusväärsus, kasvab lisandväärtus, paraneb teenuste kvaliteet ning samas väheneb nii inimlike eksituste kui pettuste osakaal.“

Projekti partnerid on MTÜ ITL Digital Lab, Eesti Raamatupidajate Kogu - ERK, Tieto Estonia AS, Fitek AS, AccountStudio, Columbus Eesti, BCS Itera, SimplBooks, OÜ Skriining.

2020. aastal jätkuvad projekti tegevused CEF Telecom 2019 Program: eInvoicing programmi abil. Varasemalt on projekt Internet of Business saanud toetust Interreg Baltic Sea Region Seed Money programmist 2016. aastal ning CEF Telecom 2016 Programme: eInvoicing programmist 2017. aastal.

Lisainfo https://www.itl.ee/uudised/reaalajamajanduse-jatkuprojekt-standardiseerib-aritehingute-info/