EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

 

 

pare logo cmyk 1 0                      ERK logo FINAL

 

 

Hea liige!

Meil on hea meel teile teatada, et alates tänasest 27. veebruarist 2020 on Eest Raamatupidajate Kogu (ERK) ja Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE seljad kokku pannud ja alustanud koostööd. See tähendab seda, et mõlema ühingu liikmed on oodatud liikme hinnaga kumbagi ühingu koolitustele.

Organisatsioonide keskmes pole enam ammu raha vaid inimene. Ühiskond, majandus ja tööturg muutuvad, nende arengute valguses kujunevad ka organisatsioonid multikultuursemaks, digitaalsemaks, agiilsemaks, paindlikumaks ja personaalsemaks.

Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE on 1992. aastal loodud mittetulundusühing, mis toetab ja edendab inimeste juhtimise arendamist Eesti ettevõtetes. PARE koolitused toetavad personalitööalaste põhikompetentside omandamist ja annavad terviklikud teadmised inimeste juhtimisega seonduvast.

ERK pakub kvaliteetseid, väärtustloovaid ja spetsiifilisi täiendkoolitusi. ERK koolitused toetavad raamatupidamise- ja finantsvaldkonna profesionaale. Lisaks korraldame liikmetele silmaringi laiendavaid ja üldharivaid koolitusi, mis annavad jõudu vaimule ning läbi ühisürituste tugevdame sidet kolleegidega.

Meie ühine eesmärk on oma liikmetele pakkuda kvaliteetseid ja väärtustloovaid koolitusi!


Meeldivat koostööd!