EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Hea ERK liige!

Veebiseminar toimub 3. aprillil kell 10:00 aadressil: www.raamatupidaja.ee/tootukassa. Ülekannet on võimalik vaadata ka venekeelse sünkroontõlkega.

Oleme vestelnud Töötukassa esindajaga ja saanud lubaduse, et veebiseminari kõige hilisem kuupäev saab olema 13. aprill 2020, kuid tõenäoliselt saame informatsiooni jagada siiski varem. Veebiseminari lingi saadame kõigile liikmetel ja lisame ka kodulehele ning sotsiaalmeedia kanalitesse. Keegi ei pea veebiseminarile ennast registreerima, mitte ühegi kanali kaudu! See on avalik info ja peab olema kättesaadav kõigile!

Hoiame ja hoolime üksteisest!

 

Seniks lugege Töötukassa lehel olevat infot. Infot on uuendatud 27.03.2020.


Töötasu hüvitist makstakse töötajale, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt oluliselt häiritud. Hüvitis tagab töötajatele sissetuleku ning aitab tööandjatel ajutised raskused üle elada, et ei peaks töötajaid koondama või tegevust lõpetama.

Hüvitist makstakse, kui tööandja on olukorras, mis vastab vähemalt kahele tingimusele kolmest:

- tööandja käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30% võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga;
- tööandjal ei ole vähemalt 30% töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda;
- tööandja on vähemalt 30% töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30% või alampalgani.

Tööandja peab vastama neile tingimustele selle kuu seisuga, mille eest töötasu hüvitist taotletakse. Töötajad peavad olema tööl töölepinguga.

Selgituse TLS § 35 ja § 37 rakendamise kohta leiab SIIT.

Hüvitist saavad taotleda nii era- kui avaliku sektori tööandjad, sõltumata ettevõtte suurusest.

Hüvitist makstakse neile töötajatele, kellele ei ole tööandjal kokkulepitud mahus tööd anda või kelle töötasu on vähendatud.

Hüvitise suurus on 70% töötaja keskmisest kalendrikuu töötasust. Hüvitise maksimumsuurus on 1000 eurot. Tööandja peab lisaks maksma töötajale töötasu vähemalt 150 eurot.

Töötukassalt ja tööandjalt kokku saab töötaja vähemalt alampalga ehk 584 eurot. Kui töötaja sai osalise tööajaga töötamise tõttu alampalgast väiksemat töötasu, siis säilib tema senine sissetulek.

Töötajal on õigus hüvitist saada kuni kahe kuu eest kolmekuulise perioodi jooksul.

Töötukassa tasub hüvitiselt ja tööandja tasub töötasult sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kohustusliku kogumispensioni makse ning tulumaksu.

Oluline teada:
-
hüvitise avalduse esitab töötukassale tööandja, kuid hüvitis makstakse otse töötajatele;
- hüvitist makstakse perioodi märts-mai 2020 eest, tööandja saab töötajale hüvitist taotleda kahe kuu eest;
- tööandja esitab töötukassale iga kalendrikuu kohta eraldi avalduse pärast seda, kui on töötasu töötajatele välja maksnud;
- kui tööandja lõpetab töösuhte töötajaga koondamise tõttu samal kalendrikuul, mille eest töötasu hüvitist taotletakse või sellele järgneval kuul, peab ta hüvitise töötukassale tagasi maksma.

Taotlemine:

Hüvitise avalduste esitamine avaneb e-töötukassas aprillis, täpse kuupäeva ning avaldusel nõutavate andmete kohta anname info esimesel võimalusel.

Hüvitise taotlemiseks esitab tööandja töötukassale avalduse iga kalendrikuu kohta eraldi. Vastavustingimused võivad kuude lõikes olla erinevad, kuid kolmest kaks tingimust peavad olema täidetud mõlemal kuul.

Valitsuse määruse leiate SIIT ja seletuskirja SIIT.

Tingimused tööandjale
Tingimused töötajale
Hüvitise taotlemine ja välja maksmine
Hüvitise suurus ja tööjõumaksud

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Allikas: Töötukassa, uuendatud 24.03.2020