EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

 Töötukassa

Töötasu hüvitise taotlus tuleb esitada töötukassa iseteenindusportaalis e-töötukassa, taotluste vastuvõtmine algab esmaspäeval, 6. aprillil. Taotluse esitab tööandja või volitatud isik. Hüvitis kantakse töötaja pangakontole.

Töötasu hüvitis on mõeldud selleks, et aidata tööandjail üle elada ajutised raskused, et ta ei peaks töötajaid koondama või tegevust lõpetama. Töötasu hüvitist saab taotleda tööandja, kes vastab kahele tingimusele kolmest:

- tööandja käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30% võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga;
- tööandjal ei ole vähemalt 30% töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda;
- tööandja on vähemalt 30% töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30% või alampalgani.

Soovitame tööandjatel üle vaadata, kellel on õigus e-töötukassas avaldusi esitada ja vajadusel teha volitus sellele inimesele, kes saab hüvitise taotlemiseks avalduse teha.

Volituse andmise õpetus asub SIIN
Kirjalik juhis taotluse täitmiseks asub SIIN