EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Küsimus Maksu- ja Tolliametile:

Tähtajaline soodustus - minimaalset sotsiaalmaksukohustust ei tule täita 2020. a märtsis, aprillis ja mais makstud töötasudelt ehk nende kuude eest esitatud TSD-l.

Kas “makstud” tähendab väljamakse tegemise kuud?

Vastus (Varje Udras, konsultant):

Jah, makstud tähendab, mis kuus on väljamakse tehtud, mitte arvestuse periood. Väljamaksed ja TSD aruanded kajastatakse kassapõhiselt.