EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Eestis on lõppemas teine eriolukorrakuu ja anname väikese ülevaate, millega Eesti Raamatupidajate Kogu töötajad ja liikmed on nn koroonaajal tegelenud. Kodus töötamise kohustus ja tavapäraste teabepäevade asendumine virtuaalsetega tähendas nii mõnegi sisseharjunud rutiini ümberkorraldamist, aga võime uhkusega öelda, et üleminek videokoosolekutele ja seminaride muutmine vebinarideks läks tänu ERK tublidele töötajatele igati edukalt. Siinkohal suur tänu meie koolitusjuht Anne-Ly Palmile, kes vebinaride teemasse kiiresti sisse elas ja mitmed oodatud koolitused edukalt virtuaalsel kujul läbi viis. Loomulikult tõi eriolukord lauale hulga uusi teemasid (haigushüvitised, Töötukassa hüvitised, maksustamisega seotud muudatused, toetuste teemad jne), mida kajastasime operatiivselt ERK veebilehel ning võimaluse korral vebinarides. Teabepäevade osas leiate täpse kava Koolitused sektsioonis. Vebinaridest osavõtuks vajalikud juhised on kirjas Veebiseminaride all – oleme meeldivalt üllatunud, et enamus meie liikmetest on saanud suurepäraselt hakkama nii vebinaridele registreerumise kui ka mõnel puhul vajaliku Zoomi konto loomisega – aitäh teile!

Eriolukorrast hoolimata on toimunud aktiivne suhtlus nii juhatuse, nõukoja kui ka toimkondade tasandil – kõik koosolekud saab kenasti läbi viia Zoomi vahendusel ning kohati on see isegi operatiivsem - mõni koosolek saab oluliselt kiiremini läbi. Loomulikult tunnevad paljud meist puudust ka vahetu suhtlemise järele kohvitassi kõrval ja küllap see aeg ka peatselt tuleb. Tõstan esile ERK raamatupidamisteenuste toimkonda, mis on korraldanud Krista Teearu eestvedamisel iganädalast avatud koosolekut aktuaalsete teemade aruteluks ning läbi viinud ka korralised koosolekud ja ühe suurema ümarlaua-seminari. Hüvitiste ja toetuste teemadelt on raskuskese liikunud pikaajalisemat mõju avaldavatele teemadele nagu seda on raamatupidamisteenuse pakkujate nn kvaliteedimärgi loomine. See algatus puudutab nii kutsetunnistuste, vastutuskindlustuse, tööprotsesside soovituste ja muid olulisi teemasid ning kaasatud on kõik ERK raamatupidamisteenuse osutajatest liikmed. Kes tunneb konkreetsemat huvi mõnes töörühmas osalemiseks, andke palun märku kirjutades aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Eriolukord on muutnud keerukamaks ka traditsiooniliste kevadiste kutseeksamite läbiviimise – edasi on lükatud eksami toimumise aeg (30. mai 2020), eksamieelsed konsultatsioonid toimuvad vebinaridena (aitäh meie kutsekoordinaator Annely Tammaile ja lektoritele!) ning logistilised/ruumide kasutusega seotud küsimused saame lõplikult paika alles järgmisel nädalal, mil on konkreetsemad juhised osavõtjate arvu ja teiste nõuete osas. ERK ajaloos on tegemist esmakordse analoogilise olukorraga, aga kutsekoordinaatori eestvedamisel,  kutsekomisjoni ja õppeasutuste toetusel saame hakkama ja loodame raporteerida eksamitulemustest juuni teisel poolel. Operatiivne info kutseeksamite kohta on üleval ERK veebilehel kutseeksami sektsioonis.

Kutseteema jätkuvat populaarsust illustreerib kasvav nõudlus raamatupidamise kursuste (nii algõpe kui ka täiendkoolitused) järele, mistõttu kutsekomisjoni esimees Margus Tammeraja on esinenud mitmete vebinaridega Täiskasvanute Koolituskeskuse õppuritele. Küsitlused on välja toonud, et kursustel osalejatel on eesmärgiks mitte lihtsalt end raamatupidamisvaldkonnas täiendada, vaid osa soovib kindlasti raamatupidajana tööle asuda (ja nii mõnedki ennast täiendama tulnud juba töötavadki) ning nendest on paljudel siht teha ära kutseeksam. Vebinaride käigus oleme vaadanud üle, mida räägib statistika raamatupidajate, raamatupidamisettevõtete ja teenindatavate ettevõtete kohta ning Kutsekoja OSKA raportis esile toodud ootustest tulevastele raamatupidajatele. Siinkohal jagame teiega ühte huvitavat viidet Statistikaameti veebilehele, kus on võimalik teha päring erinevate ametite 2019. aasta palganumbrite, soolise ja vanuselise jaotuse kohta (https://andmestikud.stat.ee/ametipalk/).

 Joonis 1

Joonis 1. Raamatupidamisega seotud ametite mediaanpalk ja töötajate sooline jaotus.

Statistikaamet on ERK palvel loonud ka raamatupidamisvaldkonna juhtimislaua, kus on raamatupidamisettevõtete ja raamatupidajate kohta üldisem statistika. Samas on see otseselt seotud olemasolevate statistika andmebaasidega ja kajastab minevikku – mis on hea üldiste arengusuundade näitamiseks, aga ei ole piisav operatiivsete otsuste tegemiseks. Huvilised leiavad juhtimislaua aadressilt: https://juhtimislauad.stat.ee/dashboard/13


Joonis 2
Joonis 2. Statistikaameti juhtimislaud.

Koroonakuudel on aktiivselt liikunud edasi ka reaalaajamajanduse valdkonda kuuluv raamatupidamiskirjendite standardesituse projekt, mida rahastab Euroopa Komisjon (täpsem ülevaade siin: https://www.erk.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=613&Itemid=511&lang=et). Nn CEF-i projektis on ERK roll anda sisendit, milline peab olema raamatupidamiskirjendite andmekoosseis, et tagada andmepõhise aruandluse nõuded, vastavus e-algdokumentidele (nt e-arvete andmeväljade automaatseks üleviimiseks raamatupidamiskirjendisse), XBRL Global Ledger taksonoomia raamistiku järgmine jne. Selles osas on toimunud ka põhjalikum arutelu ERK metoodika toimkonnas.

Reaalajamajanduse valdkonnas on ERK juhatuse esimees osalenud ka Eesti reaalajamajanduse tegevuskava koostamisel, mõjuhinnangu analüüsis (mõlemad märtsis) ning teemaga seotud standardikomitee loomisel. Aprilli algul moodustatud EVS/TK 76 „Reaalajamajandus“ keskendub e-kviitungi ja ISO/TC 295 Audit Data Services standarditele ja saab kaasa rääkida nende loomisel ja kinnitamisel omades hääleõigust Euroopa Standardiseerimiskomitees (CEN). Komiteesse kuuluvad lisaks ERK-le Rahandusministeeriumi, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Pangaliidu, Eesti Kaupmeeste Liidu, GS1 Estonia, Telia ja ITL-i esindajad. Komitee esimeheks valiti Margus Tammeraja. Maikuus peab komitee andma oma kinnituse EU e-arvete standardisse tehtavate täienduste osas. ERK osalus reaalajamajanduse teemadel tagab raamatupidamisvaldkonna tugeva esindatuse ja võimaluse rääkida kaasa detailides, mis mõjutavad kõigi raamatupidajate igapäevatööd.

Täpsema ülevaate kuidas on eriolukord mõjutanud ERK tegevust rahalises vaates, annab juhatus ERK teabepäev-üldkoosolekul, mis toimub juba 20. mail 2020 – esmakordselt vebinari vormis, kuna avalikud kogunemised on jätkuvalt piiratud. Soovitame seda võimalust kõikidel liikmetel kindlasti kasutada (eriti need, kes ei ole veel meie Zoomi vebinaridest osa võtnud), kuna see on ERK ajaloos kõige mugavam viis koosolekule tulla – võta kodus/tööl olles vaid omale meelepärane kuum jook ja snäkid ligi ning istu arvuti ette! Kindlasti palun registreeruge, sest osalemine on avatud üksnes nimekirjas olijatele. Löö kaasa üldkoosoleku osalusrekordi püstitamisel! Registreeru siin.

Margus Tammeraja, juhatuse esimees