EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

 

01.07.2020

Töötukassa


1.juulist saavad marjakasvatajad taotleda töötukassalt palgatoetust hooajatöötajate värbamiseks.

Palgatoetuse saamiseks tuleb tööandjal esitada avaldus, mille leiab töötukassa kodulehelt  Avalduse saab saata e-posti teel (digitaalselt allkirjastatult) või posti teel oma maakonna töötukassa aadressil või esitada kohapeal (vt https://www.tootukassa.ee/kontaktid/tootukassa-esindused).

Soovi korral aitab töötukassa tööandjal leida sobivaid ja ka palgatoetuse tingimustele vastavaid kandidaate. Maakondlike osakondade tööandjate konsultantide kontaktid on leitavad siit.

Põllumajanduse palgatoetust makstakse tööandjale, kes tegutseb marjakasvatuse valdkonnas, kui ta võtab tööle registreeritud töötu, kes on olnud tööta viimased kolm kuud või on selle aja sees teinud ajutiselt tööd vähem kui 30 päeva. Toetust saab taotleda töötute eest, kes on tööle võetud 1. juunist või pärast seda.

Toetuse suuruseks kuus on 50% töötaja töötasust, kuid mitte rohkem kui töötasu alammäär ehk 584 eurot.

Toetust makstakse nii töölepingu kui võlaõigusliku lepinguga tööle võtmise korral, sõltumata lepingu kestusest. Tööandjale makstakse palgatoetust kuni kolm kuud sama töötaja eest.

Põllumajanduse palgatoetust makstakse kuni 2020. aasta lõpuni.

Allikas: Eesti Töötukassa