EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

01.07.2020

vanemahüvitiste ja -puhkuste süsteem muutub paindlikumaks

Täna jõustuvad perehüvitiste seaduse kolm muudatust, mis muudavad vanemahüvitiste ja -puhkuste süsteemi paindlikumaks ning võimaldavad töö- ja pereelu paremini ühildada.

Edaspidi saab vanemahüvitise maksmist kalendrikuude kaupa peatada ja jätkata. Lisaks hakatakse maksma isa täiendavat vanemahüvitist, millega kaasneb 30-päevane isapuhkus. Tõuseb ka järjestikku sündivate laste vanusevahe piir 2,5-aastalt 3-aastale, mil säilib eelmise lapsega saadud vanemahüvitise summa, kui uue lapse vanemahüvitise suurus on väiksem kui eelmise lapsega.

„Kui siiani maksti vanemahüvitist lapse pooleteise aastaseks saamiseni, siis nüüd tekib vanematel võimalus hüvitise saamise aega vastavalt oma pere vajadustele planeerida,“ tutvustas muudatusi sotsiaalkindlustusameti perehüvitiste teenuse juht Marjana Lazarenkov. Vanemahüvitise saamist saab edaspidi kalendrikuude kaupa peatada ja uuesti jätkata kuni lapse 3-aastaseks saamiseni.

„See muudatus hakkab kehtima kõigile, kellel on 1. juuli seisuga jäänud veel vähemalt ühe kalendrikuu jagu hüvitist saada,“ selgitab Lazarenkov ning lisab, et vanemahüvitist ei saa peatada ja uuesti jätkata lühemaks perioodiks kui üks kalendrikuu ning maksmise jätkamisel vanemahüvitise suurust ümber ei arvutata.

Teise olulise muudatusena on isadel võimalik edaspidi jääda isapuhkusele senise 10 tööpäeva asemel 30 kalendripäevaks. Selle perioodi eest hakatakse maksma isa täiendavat vanemahüvitist ning seda saavad kõik isad hoolimata oma eelnevast töösuhtest.

„Hüvitis arvestatakse välja samade reeglite alusel nagu tavaline vanemahüvitis. Hüvitise suuruse arvestamiseks lahutame esmalt lapse sünnikuust sellele eelnevad 9 täispikka kalendrikuud ning vanemahüvitise arvestamisel võtame aluseks omakorda sellele eelnenud 12 kalendrikuu tulud,“ rääkis Lazarenkov ning lisas, et vanematele on abiks ameti kodulehel olev vanemahüvitise kalkulaator.

Tänasest pikendatakse ka järjestiku sündivate laste puhul samas suuruses vanemahüvitise maksmist 2,5-aastalt 3-aastase sünnivahemikuni. Kui järgmine laps sünnib perre enne, kui eelmine on saanud 3-aastaseks, vaadatakse esmalt, kas uue lapsega oleks vanemahüvitis suurem või väiksem. Kui see oli eelmise lapsega suurem, saab vanem ka järgmise lapsega selles summas vanemahüvitist.

Nii vanemahüvitise saamise peatamise ja jätkamise kui isapuhkusele jäämise sooviavalduse saab esitada sotsiaalkindlustusametile iseteeninduse kaudu. Võimaluse iseteenindusportaalis endale ise puhkuse vormistamiseks ja isa täiendava hüvitise saamiseks on loonud Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus koostöös arendus- ja disainipartneritega Nortal, Rocksoft ning Trinidad Wiseman.

„Meie eesmärk uute lahenduste loomisel on alati üks – luua inimese jaoks mugav ja aega säästev võimalus, et ta ei peaks kulutama aega paberimajanduse ja erinevate ametkondade teavitamise peale. Kui puhkusele jäämine on tööandjaga läbi räägitud, siis tänu uuele arendusele iseteeninduses ei pea värske isa tegema muud, kui teatama oma soovist minna isapuhkusele ning sellega läheb teavitus ka töötamise registrisse ja tööandjale,“ selgitas Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse sotsiaalkaitse talituse juht Tuuli Pentjärv.

Lisainfot vanemapuhkuste ja –hüvitiste süsteemi muudatuste kohta leiab ameti kodulehelt sotsiaalkindlustusamet.ee/kasvagekoos.

Allikas: Sotsiaalkindlustusamet