EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

20. august on taasiseseisvumispäev, mis on riigipüha ja puhkepäev. Kehtivatest seadustest tulenevalt ei ole 19. augustil tööpäeva lühendamine seadusest tulenev kohustus.

Töölepingu seaduse § 53 reguleerib, et tööandjal on kohustus lühendada tööpäeva uusaastale (1. jaanuar), Eesti Vabariigi aastapäevale (24. veebruar), võidupühale (23. juuni) ja jõululaupäevale (24. detsember) eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra.

Seega on 2020. aastal tööandjal jäänud kohustus tööpäeva lühendada kolme tunni võrra veel järgmistel kuupäevadel:

  • Kolmapäev, 23. detsembril.
  • Neljapäev 31. detsembril.

Hea tööandja! Ükski seadus ei keela tööandjal oma töötajatele rakendada tööpäeva lühendamist kui tööandjapoolset soodustust. 

Riigipühal töötamise eest tuleb maksta kahekordset töötasu (TLS § 45 lg 2)Seega kui töötate 20. augustil, peab tööandja maksma teile kahekordset töötasu. Kui te tavapäraselt töötate esmaspäevast reedeni iga päev 8 tundi, siis on riigipühal töötamine teie jaoks ka ületunnitöö, mis tuleb pooltel omavahel esmalt kokku leppida ja mis tuleb 1,5-kordselt hüvitada. Kui olete nõus tegema ületunnitööd, tuleb 20. augustil maksta teile 2,5-kordset töötasu. Kui töötate summeeritud tööaja arvestuse alusel (ehk nn graafiku või tööajakava alusel), siis ei pruugi riigipühal töötamine tähendada ületunnitööd, kuivõrd summeeritud tööaja arvestuse korral selguvad ületunnid iga arvestusperioodi lõpus.

Tööandja ja töötaja võivad kokku leppida, et riigipühal töötamine hüvitatakse täiendava vaba aja andmisega (TLS § 45 lg 3).

Kui töötaja tööpäev algab tavalisel tööpäeval ja lõpeb riigipühal või algab riigipühal ja lõpeb tavalisel tööpäeval, siis riigipühal töötatud tunnid kuuluvad hüvitamisele täiendavalt. Tavalisele tööpäevale jäävad töötunnid aga tasustatakse tavapäraselt.