EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Suvi 2020 pakkus väikese hingetõmbepausi pärast koroonakevade vebinaride ja paljude jaoks ka koduõppe karuselli. Eesti Raamatupidajate Kogu jaoks oli selle perioodi suurimaks õnnestumiseks kutseeksamite läbiviimine 30. mail algselt plaanitud 09. mai asemel. Eriolukorrast tingitud raskendatud õppetingimustest hoolimata tuli üle 220 eksaminandi oma teadmisi proovile panema, neist suurem osa Tallinnas. Tehnikaülikooli harjumatult tühjades ruumides oli tollel päeval päris palju sagimist, kuid kartused võimaliku nakkuse saamise osas osutusid asjatuks. Küll aga tuli päris hea tulemus – kokkuvõttes said kutseeksamil läbi 69% eksaminandidest. Eksami tagasisides kiideti head korraldust (kummardused meie kutsekoordinaatorile Annely Tammaile), vebinarivormis eksamieelsete konsultatsioonide organiseerimist ning meie hindamiskomisjoni ja kutsekomisjoni operatiivsust enne kutsekoolide lõpetamist tulemused teada anda.

Vebinari vormis toimus ka ERK üldkoosolek koos sellele eelnenud intervjuude-vestlustega, kus Epp Kärsin käsitles veidi intiimsemaid teemasid kui meil tavaliselt kombeks on, ning üllatusesinejana saime kuulda ühe Eesti popima live-bandi Shanon solisti Taavi Immato esituses spetsiaalselt ERK jaoks salvestatud kahte lugu. Üldkoosolekule oli registreerunud üle 130 liikme, hääletamisest võttis osa 100. Saime palju tagasisidet hea korralduse osas – eriti meeldis vebinarivorm Eesti kaugematest nurkadest osavõtjatele ning häältelugemine, mis tänu tehnilistele võimalustele toimus automaatselt.

Suvisel vaiksemal ajal andsime oma panuse Rahandusministeeriumi poolt tellitud aastaaruannete olulisuse uuringusse, mida viib läbi Tallinna Tehnikaülikool. Raamatupidajate seisukohti valgustasid meie raamatupidamisteenuste ja maksu toimkondade liikmed. Loodetavasti saame peatselt uuringu tulemustega tutvuda.

Oluline edasiminek toimus raamatupidamisteenuste toimkonnas, kus toimkonna juhi Krista Teearu eestvedamisel arutati raamatupidamisteenuse kvaliteedimärgi loomist. Tutvuti põhjalikult meie Soome kolleegide Taloushallintoliito materjalidega, mille tulemusel sündis nn Raamatupidamisettevõtte hea tava dokument. Selle lõplik versioon valmib septembris ning tuleb eraldi tutvustamisele septembri teisel poolel toimuval raamatupidamisettevõtete ümarlaual. Esimesed huvilised saavad juba lähikuudel hakata oma raamatupidamisbüroole taotlema kvaliteedimärki „Tunnustatud raamatupidamisettevõte“. Täpsem info pärast ümarlaua toimumist.

Suvisel ajal liikus edasi ka CEF rahastatud reaalajamajanduse projekt, mille tulemusena peab 2021 aasta algul valmima teenus, mis võimaldab erinevatel raamatupidamistarkvaradel edastada raamatupidamiskirjendite andmeid standardselt XBRL GL taksonoomia raamistikust lähtuvalt ehk siis valmistab ette üleminekut andmepõhisele aruandlusele. Avaliku sektori poolel veab Aruandlus 3.0 projekti Statistikaamet koostöös Maksu- ja Tolliameti ja teiste ametkondadega, kus peetakse oluliseks aruandluse ühtlustamist, lihtsustamist ja automaatsemaks muutmist. ERK nõukoja liige Valdek Järvpõld on jätkuvalt oma ekspertteadmistega abiks aruannete andmekoosseisude viimisel sisulise miinimumini ja tehniliselt kõige optimaalsema esituseni.

Eelmise teemaga haakub ka standardikomitee EVS/TK 76 „Reaalajamajandus“ raames ISO/TC 295 Audit Data Services loodava standardi alamlõikude osas ettevalmistatud projektide uurimine, milleks suvel tundub justkui rohkesti aega jätkuvat, aga oma ettepanekute esitamise tähtaja lähenedes on olukord sarnane mõne kursusetöö valmimisele, mil lõviosa panusest antakse ikka viimasel hetkel. Seekord Eestil omalt poolt ekstra ettepanekuid küll ei olnud, aga hoiame standardiloomel valvsalt pilgu peal, et raamatupidamise seisukohalt olulised nüansid kaetud oleksid.

ERK nõukoda tegi 25. augustil sügishooja avaistungi väljasõidul Padisele, kus vaatasime üle ERK rahalise seisu, eelarve täitmise ning kuidas liigume meie strateegiliste eesmärkide poole. ERK finantsolukord on jätkuvalt tugev hoolimata teabepäevade tulude tuntavast langusest ning loodame sügishooajal vebinaride populaarsust kasvatades seisud stabiilsena hoida. Strateegilises plaanis jätkab ERK senisel liinil, kuid paneme täiendavalt rõhku raamatupidamisteenuste suunale seoses kvaliteedimärgi projektiga, millel on positiivne mõju ka kutse andmise ja koolituse valdkondadele. Kuivõrd nõukoja istung toimus Padise mõisa valitsejamajas, külastasime asjatundliku giidi juhatusel kloostri konserveeritud varemetes tegutsevat muuseumi. Huvitava nüansina tuli välja, et raamatupidamisel oli keskajal oluline mõju kirjaoskuse levikule Eestis – nimelt pidasid kloostri mungad pearaamatut, kus kajastati maad ja muid varasid ning kohalikud aadlisoost mõisnikud olid sunnitud lugemist õppima, et mungad nende kirjasõna mittetundmist kurjasti ära ei saaks kasutada.

ERK NK

Vasakult: Ursula Trallmann, Christer Haimi, Margus Tammeraja, Valdek Järvpõld, Margus Tinits, Egle Vainula, Aila Aasamets, Aili Palm, Eha Grossev, Anne-Ly Palm, Liia Jürgenson, Reidi Strandberg, Krista Teearu, Annely Tammai, Juta Püvi, Virge Ratassepp, Anne Nuut, Lumme Sooväli, Enno Lepvalts.

ERK valjasoit

ERK liikmed said üle pika aja suuremas seltskonnas kokku 12. augustil, mil motivatsioonipäeva raames tutvusime Mati Kaalu ja tema kolleegi juhatusel Tallinna Loomaaia väljapanekutega. Sellised aktsioonid on teretulnud vahelduseks arvuti taga istumisele ning meie aktiivsete liikmete positiivsele tagasisidele tuginedes korraldame analoogilisi väliüritusi edaspidi tihedamalt – juba 23. septembril teeme raamatupidajate rattaväe üksuse dessandi Prangli saarele. Neile, kel siiski töö ei võimalda arvutist eemalduda, on tulemas kümmekond vebinari (vt koolitused). Loodame, et SARS-CoV-19 teine laine ei ületa kevadist ning saame vahest ka mõnel teabepäeval, koolitusel või üritusel jälle kokku.

zoo

Margus Tammeraja, juhatuse esimees