EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

 

oktoober

Hea liige!

Oktoober on olnud traditsiooniliselt tiheda teabepäevade kavaga kuu – nii ka sel aastal hoolimata COVID-19 kimbutustest – toimus 10 teabepäeva (valdavalt vebinaridena), mida kuulas kokku üle mitmesaja inimese. Tagasisidest paistab, et ERK on saavutanud juba päris professionaalse taseme vebinaride korraldamisel. Omaette teema on järelvaatamise võimaldamine, mida kiputakse vahest teadlikult ära kasutama ja jagatakse seminari eest mitte maksnud isikutega. ERK on siin kaalunud järelvaatamise ajutist peatamist kuni vebinaride salvestiste vaatamise tasuliseks tegemist võimaldava lahenduse leidmiseni. Hetkel loodame ikkagi huviliste aususele ning arusaamisele, et käitutakse ebaõiglaselt nende tublide kuulajate suhtes, kes vebinarides päriselt osavõtavad ja tasuvad. Ühe klassikoolituse tegime ka ehk Türil toimus tore KOV arengupäev. Kohal oli pea 40 finantsjuhi eri valdadest ning tagasiside arengupäevale oli väga positiivne, meeldis nii korraldus kui ka koolitajad. Täpsemalt saab lugeda meie kodulehelt.
 
Raamatupidamisteenuste toimkond esitas kuu alguses nõukojale „Nõuded ERK tunnustatud raamatupidamisettevõttele“ mustandi, mille osas tehti hulk täiendusi ja parendusi ning pärast arutelu kinnitati „Nõuded“ ERK nõukoja koosolekul 27. oktoobril 2020. Samuti kinnitati „Raamatupidamisettevõtte tunnustamise kord“ koos lisadega, millest lähtume kvaliteedimärgi taotluste vastu võtmise korraldamisel, taotlejate hindamisel ja millest juhinduda kavaliteedimärgi kasutamisel. Taotluste vastuvõtmine algab novembris, ERK veebilehele on lisatud sektsioon Tunnustamine. Kõik tunnustamist puudutavad küsimused palume saata e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.Tunnustamise teema oli peateema ka 27. oktoobril toimunud raamatupidamisteenuste toimkonna regulaarsel Zoomi-koosolekul.
 
05. oktoobril toimus Rahandusministeeriumis arvestusalaste uurimistööde konkursi auhindade üleandmise tseremoonia. Rahandusministeeriumi, Eesti Raamatupidajate Kogu, Audiitorkogu ja Eesti Siseaudiitorite Ühingu esindajad tunnustasid võitjaid, kes paari sõnaga tutvustasid ka oma töid. Tänu COVID-19-le varjasid žüriiliikmete ja oma kohalolekuga võitjaid austanud Rahandusministeeriumi finantsala asekantsleri Märten Rossi ja avakõne pidanud ettevõtluspoliitika ja arvestuse osakonna juhataja Toomas Vapperi naeratust nõutekohased maskid, aga see ei vähendanud kübetki hetke pidulikkust. Täpsemalt saad võidutööde kohta lugeda meie veebilehelt Uurimistööde konkursi sektsioonis.
 
06. oktoobril toimus ERK juures tegutseva kutsekomisjoni eksamiküsimuste töörühma koosolek, kus vaatasime üle 14. novembril toimuvate kutseeksamite küsimused ning tegime mõned parandused, mis tagavad küsimustest parema ja ühese aru saamise. Kutsekoordinaator Annely Tammai võttis varasemate eksamite tagasisidet arvestades ette eksamiküsimuste vormi täiendamise, et eksaminandidel oleks mugavam tähendada üles arvutuskäike või vahetulemusi. Eksamiavalduste vastuvõtt lõppes 31. oktoobril ning esialgsetel andmetel on oodata sügisese eksamivooru rekordilist osavõttu – registreerus 176 eksamihuvilist. Jälgime huviga olukorda koroonarindel, et siis hoolikalt järgida kõiki nõuded nakatumisriski vähendamiseks nagu kevadistel eksamitelgi, kus osales üle 220 inimese.
 
15. ja 28. oktoobril osales ERK esindajana juhatuse esimees Margus Tammeraja Rahandusministeeriumis toimunud Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise (RPTRT) turuosaliste nõukoja töörühma istungitel, kus vaadati üle ja täiendati Eesti siseriikliku RPTRT riskihinnangu (NRA) tabeleid. Rahandusministeeriumi poolt suvel 2020 läbi viidud RahaPTS-teemalise küsitluse käigus saadud vastused on peamiseks sisendiks koos töörühma liikmete arvamustega riskihindamise tabeli täitmisel. Töörühma poolt kokkupandud hinnangud lähevad novembris kaitsmisele vastavas valitsuskomisjonis ning kõigi asjassepuutuvate erialade hinnangute põhjal kujuneb Eesti riskihinnangut kokkuvõttev nn heat-map, mis näitab riski jaotust valdkonniti.
 
CEF-i rahastatud reaalajamajanduse projekti raames toimusid iganädalased koosolekud, kus arutati projekti tehnilist edenemist ning hinnati võimalikke riske viivituse tekkimiseks tingituna pandeemia- olukorrast. Tõdeti, et IT-arendusprojekti COVID-19 mõjutada ei suuda, hoolimata asjaolust, et juba kevadest saadik on konsortsiumi töörühmad kohtunud üksnes virtuaalselt. See illustreerib kujundlikult kogu digitaliseerumist kui sellist, mille ühe osana CEF-i projekti raames andmepõhise aruandluse jaoks platvormi ehitatakse.
 
Oktoobris toimusid ka mitmed Rahandusministeeriumi ja Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi korraldatud töörühmakoosolekud, kus käsitleti nii Aruandlus 3.0 kui ka Ettevõtja digivärava teemasid-projekte. Raamatupidajate erialaliidu jätkuv kaasamine e-riigi teemadesse on igati teretulnud, arvestades, et sageli on raamatupidaja ettevõtte konkreetseks esindajaks erinevates olukordades.
 
27.10 toimus ERK nõukoja korraline videokoosolek, peamine teema siis „Nõuete“ arutelu ja kinnitamine. Vaatasime üle ka ERK rahalise seisu, mis on hoolimata ettenägematutest arengutest siiski olnud päris stabiilne – huvi eksamite vastu, vebinaride korraldamine ja liikmemaksud on seni taganud piisava rahakäibe, kuigi eelarves prognoositud tulutaset me tõenäoliselt käesoleval aastal ei saavuta. Aga sellest saame täpsemalt teha kokkuvõtteid järgmise aasta alguses.

Meie iga-aastasele aastalõpu teabepäevale (registreeru siin) on ennast tänaseks kirja pannud üle 70 liikme. Loodame, et saame ikka kohtuda ja ootame rohket osavõttu!
 
Tegusat sügishooaja jätkumist ja eksamile tulijaile külma närvi!

Margus Tammeraja,
juhatuse esimees