EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU


ERK artikkel

03.12.2020

November 2020 tõi paraku kaasa juba ette hirmsaks maalitud teise nakatumislaine, mis Euroopast ja Venemaalt loomulikult ka Eestisse üle kandus. Kuu algul hoidsime kõik pöialt, et vähemasti 14. novembriks planeeritud sügisesed raamatupidajate kutseeksamid ikka toimuda saaksid. Kuidas läks, sellest allpool. „Tänu“ COVID-19-le on teabepäevad kindlalt vebinaride vormis (novembris toimus viis huvitavat teemakäsitlust) ning see puudutab ka ühte meie aastasündmustest – traditsioonilise jõuluseminari teabeosa oleme sunnitud viima läbi vebinarina, mille käigus tunnustame tublimaid liikmeid ja räägime vebinari lõpus ERK 2021 plaanidest. Pidulik ühiseine jääb paraku ootama paremaid aegu.

Kvaliteedimärgi teema

Novembri algusest on ERK veebilehel uus sektsioon „Tunnustamine“, kus on lugeda hulk materjale kvaliteedimärgi „ERK tunnustatud raamatupidamisettevõte“ kohta – sealt leiab nii „Nõuded“, „Tunnustamise korra“, siseauditi kontrollnimekirja kui ka võimaluse taotlus esitada. Huvi on olnud suur ning ootame põnevusega, kes esimese taotluse esitab. Tunnustuse taotlemine eeldab siseaudiitori poolt allkirjastatud järeldusotsuse lisamist, seega lihtsalt taotluse esitamisest ei piisa. Tunnustuse taotlemise teemal palume saata küsimused aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

26.novembril korraldas ERK raamatupidamisteenuste toimkond kvaliteedimärgi teemal vebinari ERK raamatupidamisettevõtetest liikmetele. Ligemale kolmekümnele osalejale tutvustati lähemalt tunnustuse taotlemise protsessi, toimkonna juht Krista Teearu käis detailselt üle nõuete temaatika ja vaatasime koos siseauditi spetsialisti Merili Kiipusega GrantThornton Baltic’ust kontrollnimekirja punktid. Kõik küsimused said põhjalikud vastused.

Ametkondlikud teemad

9. novembril toimus Rahandusministeeriumis seminar-töötuba, kus tutvustati TalTechilt tellitud uuringu vahetulemusi. Uuring käsitleb põhjuseid miks majandusaasta aruande esitamisega hilinetakse ning milliste meetmetega olukorda parandada. ERK andis oma panuse uuringusse osaledes uuringu käigus toimunud arutelus, esitades raamatupidajate seisukohad – aastaaruandega on probleeme neil ettevõtjatel, kes ei hooli järjepidevast raamatupidamiskohustuse täitmisest (loe: ei pea raamatut) ning paremal juhul paluvad raamatupidajal aastaaruande viimasel hetkel kokku panna. Siiski on viimasel aastal tõusnud aruande esitajate osakaal, võib-olla on see tingitud ka koroona-aasta aruande esitamise tähtaja lükkamisest 31. oktoobrile. ERK poolel esindasid raamatupidajaid Krista Teearu, Egle Vainula, Eha Grossev, Reidi Strandberg, Enno Lepvalts. Tegemisi koordineeris Margus Tammeraja.

11. novembril esitati Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise (RPTRT) turuosaliste nõukoja poolt Eesti siseriikliku RPTRT riskihinnangu (NRA) tabelid vastavale valitsuskomisjonile. Raamatupidajate kui RahaPT seaduses kohustatud isikute osas on riskihinnang kokkuvõttes mõnevõrra karmim võrreldes audiitoritega. See on tingitud eelkõige asjaolust, et valdav enamus raamatupidamisettevõtetest on mikroettevõtted, kus ei pruugi rahapesu tõkestamise seadusest tulenevad kohustused olla teadvustatud ning vajalikud protsessid paika pandud.

Kõigi erialade (NRA uuring hõlmab ka notareid, pankrotihaldureid, juriste, audiitoreid jt ametialasid) hinnangute põhjal on kokkupanemisel Eesti riskihinnangu nn heat-map, mis näitab koguriski ja valdkondade panust. Sellel teemal saame uuel aastal teha kokkuvõtva teabepäeva, kus anname ka praktilisi nõuandeid raamatupidamisettevõtetele kui RahaPTS kohustuslasele.

12. novembril sai virtuaalselt kokku EVS/TK 76 standardikomitee, mille juht on Margus Tammeraja. Vaatluse all olid e-arvete rahvusvahelise standardi osas tehtavad muudatusettepanekud (otseselt Eestis ei puuduta), ülevaade ISO TC 295 (Audit Data Services, mis puudutab raamatupidamiskirjendite kajastamist) hetkeseisust Valdek Järvpõldi hinnangul ning arutasime võimalust osaleda mitmetes finantsvaldkonna standardite töörühmades (otsus mitte osaleda või osaleda hääletusõiguseta vaatlejana). Standardikomitee vastutab, et arvestusvaldkonda puudutavate detailid osas tehtavad muudatused kajastuksid kohalikus praktikas ning aitaksid kaasa valdkonna digitaliseerumisprotsessile.

Kutseeksamid

14. novembril toimusid kutseeksamid – taaskord Tallinna Majanduskooli ruumes, kus saime tagada osavõtjate piisava hajutatuse suure saali, auditooriumite ja arvutiklasside vahel. Kõigil oli võimalik kanda maske ja saadaval olid desinfitseerimisvahendid (kuulõpu seisuga saame tõdeda, et ühtegi nakatumisjuhtumit eksamiga seoses ei esinenud). Kutsekoordinaator Annely Tammai oli eelnevalt läbi viinud mitmed eksamieelsed infotunnid ja kaasanud registreerumisele abilisi, mistõttu sujus kõik nagu lepse reega.

Algselt registreerunud 176-st eksamihuvilisest tuli eksamile 167 inimest, kes jagunesid raamatupidaja, tase 5; juhtimisarvestuse mooduli ja vanemraamatupidaja, tase 6 rühmade vahel. Tase 6 eksamile tuli rekordiline 37 inimest (ilmselt kasvatas huvi kvaliteedimärgi taotlemisel kehtestatud nõue, et raamatupidamisettevõttes peab töötama vähemalt üks tase 6 kutsetunnistusega spetsialist). Kutsekomisjon omistas 26. novembril hindamiskomisjoni tulemuste põhjal kutsetunnistused 114 eksaminandile, mis tähendas 68%-list läbimist. Eksamitulemused võtab kokku alljärgnev tabel:

ERK tabel

Meil on rõõm õnnitleda kõiki eksami edukalt sooritanud ERK liikmeid, keda oli eksaminandide hulgas seekord päris suur hulk!

Välisteemad

16. novembril andis ERK juhatuse esimees Margus Tammeraja virtuaalse ülevaate Eesti raamatupidamisettevõtete turust ja laiemalt arvestusvaldkonnas toimuvast Brasiilia ettevõtjatele ja arvestusala spetsialistidele, kes on huvitatud e-Eesti kogemustest. Tutvustati ERK rolli reaalajamajanduse projektides (CEF-i projekt, andmepõhine aruandlus).

17. novembril suhtles Margus Tammeraja Austria kolleegidega, arutasime COVID-19-st tingitud olukorda meil ja mujal, selle mõjusid arvestusvaldkonna teenusepakkujatele (tänu töö iseloomule saab hakkama kodukontori ja büroo paindliku kombineerimisega). Olukorra leevenedes on plaanis korraldada kevadel ära jäänud rahvusvaheline sümpoosium tõenäoliselt oktoobris 2021 Tallinnas.

Lühike teabevahetus toimus ka Välisministeeriumi korraldatud Islandi delegatsiooni virtuaaltuuril e-Eestisse 25. novembril, mille käigus toimunud kohtumisel rääkis Margus Tammeraja lähemalt KYC (Know your Customer – tunne oma klienti) teemal rahapesu tõkestamise kontekstis ühe isikutuvastuslahendusi pakkuva Islandi teenusepakkujaga.

Arendusprojektis osalemine

CEF-i rahastatud reaalajamajanduse projekti raames jätkusid iganädalased koosolekud, projekt on tehniliselt jõudnud liidestamise ja testimise faasi. Esimesed majandustarkvara arendajad on raamatupidamiskirjendite MyCompanyDataService (MCDS) vaheandmebaasi salvestamise tööle saanud ning MCDS’ist Statistikaameti infosüsteemi andmete edastamislahendus on valmimas.

25. novembril toimus ka virtuaalne kohtumine Statistikaameti esindajatega, kus täpsustati andmepõhise aruandlus plaane ja MCDS’i ühenduse testimist Statistikaameti IT-lahendusega.

Nõukoja ja juhatuse tegemistest

10. novembril toimus virtuaalne juhatuse koosolek, arutusel olid peamiselt vebinaride korraldamise ja hinnastamisega seotud teemad, mis omakorda mõjutavad järgmise aasta eelarve koostamist.

24. novembril toimus ERK nõukoja korraline videokoosolek, peamine teema eelarve 2021, mis arvestab pandeemiast tingitud muutusi majanduses ja selle peegeldusi raamatupidamisvaldkonnas. Vaatasime üle ka ERK rahalise seisu, mis on jätkuvalt stabiilselt hea, tõenäoliselt saavutame eelarves prognoositud tulutasemest ca 85 % (tingitud peamiselt teabepäevade üleminekust vebinari kujule, mistõttu kaotame osalejate arvus hoolimata ürituste arvu püsimisest – kokku 47 teabepäeva või muud üritust). Arutati ka kutsetaseme taastõendamisega seotud akadeemiliste tundide arvestust, rahapesu tõkestamise teemat ning võimalikke uuendusi ERK veebilehel.

Virtuaalse kohtumiseni 11. detsembri jõuluseminaril! Registreeruda saab siin.

Margus Tammeraja, juhatuse esimees