EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Laupäeval, 14. novembril 2020 korraldas Eesti Raamatupidajate Kogu (ERK) Tallinna Majanduskooli ruumes raamatupidajate kutseeksamid, mis sedapuhku toimusid tavapärasest veidi erilisemas olukorras. Christer on mitmeid kordi plaaninud kutseeksamile minna ja nüüd kõige keerulisemal ajal sai see teoks tehtud.

Eesti Raamatupidajate Kogu on tunnistatud Kutsekoja poolt üheks taotlejasõbralikumatest kutse andjatest, kes hoolitseb hästi kutse taotleja informeerituse, eksamile registreerumise, eksami korralduse jt kutse andmise organisatoorsete aspektide eest. Eesti Raamatupidajate Kogu hoiab eksamite kvaliteeditaset jätkuvalt kõrgel ja on hästi toime tulnud ka käesoleval viirusest räsitud aastal.

Viimast kutseeksamit eristas suhteliselt suur vanemraamatupidaja, tase 6 kutse taotlejate arv: 38 huvilist. See oli tingitud „ERK tunnustatud raamatupidamisettevõtte“ kvaliteedimärgi projekti käivitamisest, kuna ühe tingimusena peab tunnustust taotlevas raamatupidamisbüroos töötama vähemalt üks vanemraamatupidaja, tase 6 kehtivat kutsetunnistust omav raamatupidaja. Sel põhjusel tulid eksamitele päris mitmed pika praktilise töökogemusega professionaalid.

Eesti Raamatupidajate Kogu juhatuse liige ja CH Konsultatsioonid OÜ juhataja Christer Haimi on üks nendest professionaalidest.

Christer Haimi kutsetunnistus

Christer ole hea ja ütle, kuidas sa jõudsid mõtteni minna kutseeksamile?
Mõte tiksus mul peas juba pikemat aeg, kui mitte aastaid. Lõpliku tõuke andis selleks kindlasti ERK poolt loodud tunnustatud raamatupidamisettevõtte kvaliteedimärk, mille saamine eeldab vastava kutsetunnistuse olemasolu.

Kas õppimisele läks palju auru ja unetuid öid? Kuidas ja kui kaua valmistusid kutseeksamiks?
Eksamiks konkreetselt ma väga ei valmistunud (naerab). Läbisin ERK poolt korraldatud 2-päevase konsultatsiooni, kus tutvustati kutseeksamil käsitletavaid teemasid üsna kiires tempos. Vahetult enne eksamit tutvusin veel iseseisvalt ERK kodulehel olevate näidisülesannetega ja konsultatsioonil saadud materjalidega.

Õppige minu vigadest! Mina soovitan oluliselt põhjalikumalt eksamiks valmistuda, kuna tegemist on üsna raske katsumusega.

Kui sa vaatad kutseeksami päevale tagasi, siis kuidas sa hindad täna kutseeksami küsimusi? Kas oleks pidanud rohkem õppima?
Pean tunnistama, et peale eksamit ma ei tundnud ennast väga hästi. Arvasin, et suure tõenäosusega ma seda positiivselt ei soorita. Kindlasti oleks pidanud rohkem õppima. Viimased 5 aastat ei ole ma igapäevaselt raamatupidamisega kokku puutunud, kuna raamatupidamisbüroo juhina tegelen ma peamiselt raamatupidamise korraldamisega.

Oled nüüd vanemraamatupidaja tase, 6 kutsetunnistusega raamatupidamisbüroo juht. Kas see kutsetunnistus muudab midagi?
Otseselt tunnistus minu töös mingisuguseid muutusi kaasa ei too. Kuid, kui arvestada, et soovime tulevikus saada oma ettevõtte ERK poolt tunnustatud raamatupidamisettevõtteks, siis kindlasti muutub seoses sellega meil üht-teist ka töökorralduses. Kutsetunnistus on üks osa sellest. Lisaks väärtustan uue töötaja otsimisel rohkem neid raamatupidajaid, kellel on vastav kutsetunnistus olemas. Eriti nüüd, kus mul endal on reaalne kogemus eksami läbimisega. Kindlasti annab kutsetunnistus mulle endale rohkem enesekindlust ja kindlust ka meie klientidele. Füüsiliselt leian tunnistusele ka väärilise koha oma kabinetis.

Mida Sinu töötajad ütlesid, kas nad lisaks õnnitlustele on hakanud ka ise huvi eksami vastu tundma ja soovivad eksamile tulla? 
Töötajad on õnnitlenud ja tunnevad huvi ülesannete vastu. Korraldan regulaarselt ettevõtte siseseid infotunde, kus mul on plaanis teha väike ülevaade kutseeksamist.

Kas Sinu ettevõtte raamatupidajad võiksid minna kutseeksamile?
Jah, loomulikult. Me kindlasti oma tiimidega arutame seda teemat ja arvatavasti on järgmisel kevadisel kutseeksmail meie tiimist osalejaid.

Kas sa ise tööandjana nõuad või pead oluliseks, et Sinu töötajatel oleks kutsetunnistus? Kas pead seda üheks plussiks?
Pean seda oluliseks, üldjuhul raamatupidajad seda ka oma CV-des kajastavad. Oma eriala kutsetunnistuse omamine on kindlasti plussiks nii tööandjale kui ka töötajale.

Mida sa tööandjana tahaksid raamatupidajatele öelda, kellel ei ole kutsetunnistust?
Kutsetunnistus annab tööandjale piisava kindluse Teie erialaste oskuste ja teadmiste kohta. See on raamatupidaja kvaliteedimärk!

Viimane küsimus - Kuidas sa jäid rahule ERK kutseeksami korraldamisega?
Kutseeksami korraldamisega jäin ma väga rahule, see oli tõesti suurepärane ja väga heal tasemel korraldatud. Super töö!

Loe lisaks artiklit „Raamatupidajate kutseeksamid 2020“.