EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGURahulikke jõule

Eesti Raamatupidajate Kogu jaoks kujunes lõppev 2020. aasta hoolimata kogu maailma elukorralduse sassi ajanud pandeemiast sama tegusaks nagu varasemadki aastad. Sellest annavad tunnistust meie peamiste tegevussuundade näitajad:

Kutse andjana viisime läbi kutseeksamid nii kevadel kui ka sügisel, kokku osales 388 eksaminandi (vaid 46 inimeste vähem võrreldes eelmise aastaga). Väljastasime 265 uut kutsetunnistust (ca 30 vähem võrreldes varasemate aastatega).

Teabepäevade
ja teiste ühiste ettevõtmiste arvuks kujunes 48, kokku pea 1300 osalusega ehk sündumusi oli isegi rohkem kui varasematel aastatel, kuigi osaluste arv jäi 160 (ca 11%) võrra väiksemaks. Seejuures 33 (69%) teabepäeva viidi läbi vebinaridena, sh ERK üldkoosolek ja jõuluseminar ning suveseminari asemel õnnestus korraldada kaks vahvat ühist vabaõhu-päeva – Tallinna Loomaia külastus ja jalgrattaretk Prangli saarel.

Toimkondadest oli aktiivseim raamatupidamisteenuse toimkond, kus valmistati ette „Nõuded ERK tunnustatud raamatupidamisettevõttele“ ehk sisuliselt kvaliteedimärgi projekt. Esimesed taotlused saabusid detsembris ning huvi teema vastu on suur, mida näitasid toimkonna vebinaridel läbi viidud küsitlused. Eesmärk on lähiaastatel kujundada välja kvaliteetse raamatupidamisteenuse hindamiseks ühtne raamistik, mis aitab kaasa teenuste kvaliteeditaseme üldisele tõusule.

Esindusorganisatsioonina on ERK järjepidevalt löönud kaasa erinevate teemade raames Rahandusministeeriumi, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Maksu- ja Tolliameti kui ka Statistikaameti ettevõtmistes – Aruandlus 3.0 projektis, reaalajamajanduse töörühmades, aastaaruannete uuringu intervjuudes, rahapesu tõkestamise nõukoja töös, eMTA uuenduste hindamisel jt. Oluline on osavõtmine Euroopa Liidu rahastatva Connecting Europe Facility Internet of Business projektist, kus luuakse tehilised võimalused edastada infot raamatupidamiskirjendite tasemel andepõhise aruandluse süsteemi. Oleme jätkuvalt esindatud ka Raamatupidamise Toimkonnas, kus panustasime taksonoomia uuendamisse.

Majanduslikult on ERK seis aastavahetuse lähenedes pea sama tugev nagu käesolevat aastat alustades, mistõttu saame julgelt kinnitada, et COVID-19 on küll oma jäljed meie tegevusele jätnud, aga oleme oma strateegilistele suundadele kindlaks jäädes liikunud hoogsalt edasi. Täpsema kokkuvõtte kõigi finants- ja arvuliste näitajatega teeme ERK üldkoosolekul märtsis, mil kinnitame aastaaruande ja eelarve 2021. aastaks.

Siinkohal tahan tänada ERK toimekaid töötajaid Anne-Ly Palm, turundus- ja koolitusjuht ja Annely Tammai, kutsekoordinaator – teabepäevade korraldamine ja kutse andmine seisavad nende tugevatel õlgadel ja panusel. Tänu väärib ka raamatupidamisteenuse toimkonna juht Krista Teearu, kelle eestvedamisel töörühm ja toimkond käivitasid kvaliteedimärgi projekti. Tänud ka nõukojale ja juhatusele, kes on hoidnud silma peal kõigel toimuval. Täname kõiki aktiivseid ERK liikmeid – ERK see oleme meie!

Talvise pööripäeva paiku on aasta kõige pimedam aeg, mida võimendavad lume puudumine ja igapäevased teise koroonalaine masendavad uudised. Õnneks on see vaid raske hetk, mis möödub, aastaratas pöörleb ikka valguse ja kevade poole ning seda helgust ja lootusrikkust sümboliseerivad ka jõulud koos aastavahetusega. Soovime kõigile tugevat tervist, hoidke pea püsti ja meel rõõmus!

Margus Tammeraja, ERK juhatuse esimees