EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Eelmise aasta 14. novembril korraldas Eesti Raamatupidajate Kogu (ERK) Tallinna Majanduskooli ruumes raamatupidajate kutseeksamid, mis sedapuhku toimusid tavapärasest veidi erilisemas olukorras. Toome teieni veel ühe eksaminandi loo, kes sellel keerulisel ajajärgul leidis aega kutseeksamil osaleda. Meie vestluskaaslaseks on Virge Ratassepp.

Virge Ratassepp on praktilise töökogemusega raamatupidaja ja V.Finantseri raamatupidamisbüroo juht. Nii nagu töömaastiku raamatupidajatel ikka, on ka Virge mitmeid kordi plaaninud kutseeksamile minna aga ikka on see jäänud kuidagi toppama. 100 põhjust leiab alati! Seekord sai aga unistus teoks tehtud ja mugavustsoon ületatud ning Virge Ratassepp oli lahkesti nõus oma kogemusi ja mõtteid raamatupidajate kutseeksami teemadel Teiega jagama.

Kuidas jõudsid mõtteni, et nüüd on paras aeg minna kutseeksamile?
Mõte, see on ammu olnud. Miks, ei ole juba varem käinud - hmm? Hea küsimus!? Eks ikka sel samal põhjusel nagu paljudel inimestel - MUGAVUS. Inimesed on kord juba sellised olendid, et ei soovi ennast ebamugavasse olukorda panna. Nii andiski seekord mulle tõuke Eesti Raamatupidajate Kogu (ERK) loodav raamatupidamisettevõtete kvaliteedimärgise süsteem, kus ühe tingimusena peab tunnustust taotlevas raamatupidamisbüroos töötama vähemalt üks vanemraamatupidaja, tase 6 kehtivat kutsetunnistust omav raamatupidaja. Seega oli paras aeg asi ametlikuks teha ja eksamile minna.

Kuidas ja kui kaua oled valmistunud kutseeksamiks?
Läbisin ERK poolt korraldatud 2-päevased konsultatsioonid ja lahendasin ära kõik ülesanded, mis ERK kodulehel olid. Tundus, et sellest piisab. Eksamile minnes tundsin ennast küll hästi aga siiski sellest ei piisanud. Eksam osutus raskemaks, kui alguses arvasin. Oleks pidanud konsultasioonidel veelgi hoolikamalt kuulama ja küsima.

Kas kutsetunnistuse saamine võiks muuta midagi sinu elus/töös? Kui jah, siis kuidas? Mis tähtsus sellel tunnistusel sinu jaoks on?
Ütleme nii, et raamatupidajamise maastikul tuleks pisut korda luua ja seega on see tunnistus väga tähtis! Kahjuks ei oska ettevõtjad/kliendid veel hinnata ja vahet teha tase 5 või 6 tunnistusega ja tunnistuseta raamatupidajal. Eks peame neid ise selles osas harima. Raamatupidamine võib esmapilgul tunduda lihtne aga kindlasti on ka nüansirikas. Kutsetunnistus on raamatupidaja kvaliteedimärk.

Kas jäid ERK kutseeksami korraldamisega rahule?
Jah muidugi, sest korraldajad andsid endast parima.

Kas oled saanud töötajatelt/klientidelt tunnustust tänu omandatud kutsele?
Ikka olen.

Kas sinu ettevõtte raamatupidajad võiks minna kutseeksamile?
Kindlasti lähevad V.Finantseri raamatupidajad kutseeksamile. Toetan oma töötajaid selles osas ja ergutan osalema.

Kas ise tööandjana nõuad/pead oluliseks, et sinu järgmisel töötajal oleks kutsetunnistus? Kas küsid seda?
Ütlen ausalt, et hetkel ei ole see minu jaoks nii oluline olnud, aga nüüd kus eksam endal tehtud, siis vaatan asja teise pilguga. Muidugi oleneb sellest millal töötaja on lõpetanud ja mis kooli. Tähelepanu pööran nüüd kindlasti rohkem.

Mida sa tööandjana tahaksid öelda raamatupidajatele, kellel ei ole kutsetunnistust?
Palun ärge unustage ennast tööle vaid õppige ja lugege ning analüüsige. Mõistan teid, kui pelgate eksamile minekut, eriti olukorras kui teil on vaid kindle töölõik, kus tegutsete. Uskuge endasse ja eksamit võib alati ka kaks korda teha:) See ei vähenda teie väärtust.

Head raamatupidajad. Palun mõtleme klientidega kaasa ja anname neile õiget ja asjakohast infot. Tihti ei oska kliendid meile õigeid küsimusi esitada, samas nad loodavad, et nad saavad sellele küsimusele õige vastuse just meilt. Samuti ei julge nad kaks korda küsida, sest kardavad end täbarasse olukorda panna ja rumalana näida. Ühe minu kliendi lause „Olles raamatupidajaga ühes ruumis eeldan, et tema on ruumis kõige targem“. Jah, te võite mulle vastu vaielda, aga uskuge nad soovivad seda.