EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Alates tänavusest 1. märtsist on töötajatel võimalik ka tervisekontrollide vahelisel ajal

  • nägemishäirete tekkimise korral minna silmaarsti või optometristi kontrolli tööandja kulul;
  • külastuse tulemusena selgunud prillide või muude nägemisteravust korrigeerivate abivahendite vajalikkuse korral taotleda tööandjalt hüvitist nende maksumuse eest.

Kehtiva korra järgi peab tööandja korraldama tervisekontrolli töötajatele mitte harvem kui üks kord kolme aasta jooksul ja hüvitama prillide maksumuse vaid nägemisteravuse vähenemise korral.

Lähemalt (punkt 6): https://valitsus.ee/.../valitsuse-18022021-istungi....