EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

 

Eesti Raamatupidajate Kogu (ERK) on ainus raamatupidajaid ühendav ja esindav organisatsioon Eestis. ERK kuulub liikmetele - tegutseme mittetulundusühinguna ja meie kõrgeim juhtorgan on üldkoosolek. Liikmed valivad iga kolme aasta järel uue nõukoja. ERK nõukoja liikmel võib olla mitmeid esindus- või täideviivaid rolle, millest saab põhjaliku ülevaate "ERK nõukoja vastutusvaldkonnad ja rollid".

ERK nõukoja liikmeks tasub kandideerida inimesel, kes soovib meie tegevusele mõnes valdkonnas ja konkreetset rolli võttes kaasa lüüa. Inimesele, kes on huvitatud tegelikest tulemustest meie erialaliidu paremaks muutmisel. Inimesele, kes on valmis panustama oma aega raamatupidaja ameti au sees hoidmisse.

ERK liige Margus Tammeraja on viimase kuue aasta jooksul kandnud mitmeid vastusrikkaid rolle ERK-s ning kandideerib sel kevadel järgmiste mõtetega: "Meie erialaliidu tugevus, mõjukus ja kasulikkus meie liikmetele, Eesti raamatupidajatele, on meie endi kätes. Meie teha on kuidas me hindame raamatupidajate professionaalsust, raamatupidamisteenuste kvaliteeti ja suuname arvestusala arengut. Nõukoja liikmeks valituna kavatsen kindlasti kandideerida ERK juhatusse, et tagada meie seniste edusammude jätkamine. Ootan nõukotta kandideerima aktiivseid ja ärksa mõtlemisega kolleege, kellega üheskoos ERK strateegilised eesmärgid saavutada."

ERK nõukoja valimisete info leiad siit. Tutvu ERK liikmetega, kes on juba oma kandidatuuri ülesse seadnud ja palun esita oma kandidatuur aegsasti 25. märtsil 2021 toimuvatele ERK nõukoja valimistele! Ainult nii jõuavad valijad Teie kandatuuriga tutvuda ja oma õige otsuse teha. Traditsioonidele kohaselt eelneb üldkoosolekule ja nõukoja valimistele ERK teabepäev! Seekord on teemaks "Tulumaksuseaduse aiaaugud 2021". Registreeru SIIN.

Margus Tammeraja
Juhatuse esimees