EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU


pühad erk

1.aprill 2021

2021. aasta märts läheb Eesti ajalukku kahjuks koroona-nakkuse kiire leviku tõttu saavutatud „esikohaga“ nakatunute suhtarvus ning sellest tingitud karmimate piirangutega. Kodust töötamine on kujunenud paljude raamatupidajate jaoks tõsiseks katsumuseks, sest nii mõnedki meist on pidanud oma igapäevaelus ühitama abiõpetaja või -lasteaedniku, peakoka ja võib-olla veel mõned muudki rollid. Keskendumisraskused, väsimus videokoosolekutest ja puudus ühisettevõtmistest kolleegidega võimendab iga-aastase kevadväsimuse korralikuks Kevadtormi „õppuseks“, milles pannakse proovile meie vaimne vastupidavus. Aga nagu meie varasematel konverentsidel (kas mäletate veel sellist kooskäimise vormi?) oleme skandeerinud – raamatupidajad on õnnelik rahvas (eriti praegusel ajal võrreldes paljude eesliini ametitega). Kevad on ametlikult käes, vaktsineerimine edeneb ja viirus taandub. Ükskord me võidame niikuinii!

Täname siinkohal kõiki meie tublisid liikmeid, kes on tasunud liikmemaksu. Märtsi lõpuks on tasunud liikmemaksu rekordilised 94,6% liikmetest. Suur aitäh kõigile korrektsetele raamatupidajatele!

Kvaliteedimärgi projekt võtab tuure üles

Märtsis anti välja kaks järgmist kvaliteedimärgi „ERK tunnustatud raamatupidamis-ettevõte“ tunnistust, millest ühe pälvis Rakveres tegutsev Rebecca Liis Armus OÜ ning teise rahvusvaheline tuntud tegija Ernst & Young Baltic AS. Koostöös Eesti Siseaudiitorite Ühinguga on paigas ka siseaudiitorite nimekiri, kes on valmis kontrollima Tunnustamise korras toodud nõuetele vastavust. Nimekiri on kättesaadav ERK veebis Tunnustamise sektsioonis. Meil on hea meel, et taotlemise kohta tuleb igal nädalal uusi päringuid ning peatselt on laekumas hulk uusi taotlusi.

Tunnustuse taotlemise teemal palume jätkuvalt saata küsimused aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Ametkondlikud teemad

Märtsis valmis Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise (RPTRT) rahvusliku riskihinnangu raporti lõplik versioon, mis on hetkel üle vaatamisel ka ERK-s. Raamatupidamissektorilt oodatakse jätkuvalt täiendavaid ettepanekuid võimalike riskide maandamiseks.

Märtsi jooksul kohtus CEF-i projekti konsortsium mitmel korral, et arutada kuidas raamatupidamiskirjendipõhise aruandlus rakendusega edasi liikuda ning vastav teenus teha kättesaadavaks kõikidele majandustarkvaradele. Siin on oluline ka riigipoolne panus – lisaks Statistikaametile peavad ka teised ametid, kes koguvad majandustehingutepõhist aruandlust, oma infosüsteemid samalaadselt ette valmistama detailandmete vastuvõtuks seniste koondandmete asemel. Meeldetuletuseks mis on MyCompanyData Service – vaadake klippi siin: https://www.youtube.com/watch?v=WSLh9Aa8cRA&t=0s

 

Nõukoja ja juhatuse tegemistest

02. märtsil toimus nõukoja korraline koosolek, kus 2018-2021 koosseis sai kokku viimast korda enne valimisi ning kinnitas üldkoosoleku päevakorra ning andis viimast lihvi ERK aastaaruandele, mis peab olema nii sisult kui vormilt eeskujuks kõigile aastaaruande koostajatele. Siinkohal suur tänu revisjonikomisjonile eesotsas Eha Grosseviga ning Reidi Strandbergile põhjalike tähelepanekute eest ning Egle Vainulale, Anne Nuudile ja teistele nõukoja liikmetele, kes detailselt kommenteerisid aastaaruande igat versiooni. Eriline tänu aga meie raamatupidajale Anu Jenkile, kes operatiivselt kõik muudatused aastaaruandesse sisse viis!

16. märtsil pidas oma korralise e-koosoleku ka ERK juhatus, arutati jooksvaid teemasid ning pandi paika üldkoosoleku tehniline ja sisuline korraldus. Juhatus ja töötajad tegid ka üldkoosoleku peaproovi, kus testisime hääletamist ning lihvisime esitlust.

25. märtsil toimus ERK ajaloos esmakordselt virtuaalne üldkoosolek koos uue nõukoja koosseisu valimisega. Kuna eelmise aasta üldkoosoleku kogemus oli juba olemas, siis oli teada meie liikmete valmidus ja võimekus sellises vormis olla sama asjalik nagu tavapärastel üldkoosolekutel. Üldkoosolekule registreerus rekordiline arv liikmeid – 156 ehk 25% kogu liikmeskonnast. Tegelikult jõudis koosolekule 137 osavõtjat (22% liikmeskonnast).

Valimiste läbiviimine vebinari küsitluse vahendusel oli tõsine väljakutse – lisaks tehnilisele õnnestumisele tuli tagada tulemuste juriidiline vettpidavus. ERK juhatus tegi ettepaneku kasutada põhimõtteliselt sama lähenemist, mida kasutas üks Saksamaa juhtiv partei oma virtuaalsetel valimistel – hääled antakse on-line ja esialgsed tulemused on kohe kõigile näha, hääletuskirjete faili, mis võetakse vebinarisüsteemist vahetult pärast üldkoosoleku esimese vebinarisessiooni lõpetamist, vormistab protokolliks häältelugemiskomisjon ning kõik üldkoosolekust osavõtjad saavad võimaluse oma digiallkirjaga protokoll kinnitada. ERK kasutas vebinari korraldamiseks ja hääletamiseks Zoomi lahendust, kus on võimalik küsitlusena (poll) märkida nende kandidaatide nimed, kelle poolt oma hääl tahetakse anda. Vastamine on anonüümne ehk ei tehnilisel korraldajal ega häältelugemiskomisjonil ei ole mitte mingit infot selle kohta, kes kelle poolt hääletas. Protokolli allkirjastamiseks kasutasime Dokobiti rakendust, mis võimaldas 121-l osavõtjal oma digiallkirjaga kinnitada üldkoosoleku protokolli koos hääletustulemustega. Seega saame lugeda üldkoosoleku otsused igati korrektselt juriidiliselt kinnitatuks. Aitäh kõigile, kes osalesid üldkoosolekul!

ERK uue nõukoja ja revisjonikomisjoni koosseis on avaldatud ERK veebis.

25. märtsil arutas ERK juhatus nõukoja päevakorra teemasid ning suhtles uute nõukoja liikmetega, et täpsustada nende võimalikke rolle. Otsustati kutsuda nõukoja koosolek kokku traditsioonilisel ajal ehk iga kuu viimasel teisipäeval, et vastvalitud nõukoja liikmed saaksid end tutvustada ning arutada edasist tegevust.

30. märtsil pidaski oma esimese korralise koosoleku ERK nõukoda juba uues koosseisus. Tehti kokkuvõte üldkoosolekust, korraldajad jagasid oma kogemusi saadud õppetundidest ning kõigil nõukoja ja revisjonikomisjoni liikmetel ning koosseisulistel ja lepingulistel töötajatel oli võimalus paari lausega ennast tutvustada. Uue nõukoja tegutsemistahet ja operatiivsust näitab, et võeti ette uue juhatuse ja toimkondade juhtide valimise teema. Arutelu käigus otsustati, et kuna kandidaate juhatuse esimehe ja juhatuse liikmete kohtadele ei ole ning senine juhatus on valmis jätkama, siis on kõige mõistlikum pikendada senise juhatuse volitusi järgmiseks kolmeks aastaks kunni märtsini 2024.
Nõukoda vaatas üle ka toimkonnad ja valis nende juhid. KOV’i töörühm nimetati ümber riigiraamatupidamise töörühmaks – selles vallas on toimunud nii mõnedki muudatused, kus kahjuks raamatupidajate arvamust ei ole kuulda võetud ning kindlasti tahame edaspidi avaliku sektori raamatupidamise teemadel kaasa rääkida. Kutsuti ellu koolitustoimkond, et paremini paika panna teemad ja koolituskavad. Kõik liikmed, kes soovivad aktiivselt kaasa lüüa mõne toimkonna töös, andke endast märku kirjutades See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Juhatuse ja toimkondade osas vaata eraldi uudisnuppu.

Loodame, et alanud aprillikuul saab kevad tõelise hoo sisse, koroonalaine taandub ja saame hakata valmistama ette suviseid vabaõhu-üritusi – siin on teie kõigi ideed teretulnud!

Margus Tammeraja, juhatuse esimees