EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

 

Aprill möödus oluliselt rahulikumas tempos võrreldes varasemate kuudega – üldkoosolek ja valimised on seljataga ning keskendusime toimkondade käivitamisele, kutseeksamite ettevalmistamisele ja jätkasime vebinaridega. Märkimist väärib Annely Tammai tubli töö käesoleva aasta liikmemaksude kogumisel – aprilli lõpuks oli 98,6% laekunud.

Kvaliteedimärgi teema on jätkuvalt populaarne

Aprillis anti välja järjekordne kvaliteedimärgi „ERK tunnustatud raamatupidamis-ettevõte“ tunnistus, mille saajaks oli sedapuhku Askendo OÜ, kes on tegutsenud Eesti raamatupidamisteenuste maastikul juba päris kaua. Jätkus koostöö Eesti Siseaudiitorite Ühinguga, kelle esindajad osalesid ka 21. aprillil toimunud raamatupidamisteenuste toimkonna vebinaril. Kuulajatega jagasid oma kogemusi esimeste seas tunnustatud raamatupidamisettevõtted Rebecca Liis Armus OÜ ja Ernst & Young Baltic AS ning nende kontrollnimekirjas toodud nõuetele vastavust kontrollinud siseaudiitorid Kai Paalberg ja Siret Maremäe. Vaatasime veelkord ja nüüd juba praktilise kogemuse baasil, nõuetele vastavuse punktid sisuliselt üle ning selle osa salvestus on saadaval ERK veebilehel tunnustamise sektsioonis.

Tunnustuse taotlemise teemal palume jätkuvalt saata küsimused aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Toimkondade tööst

Aprillis panid nõukoja liikmed paika, kes millise toimkonna töös soovib osaleda ning metoodika toimkond pidas oma esimese istungi 22. aprillil Egle Vainula juhtimisel. Käidi üle teemad, millega toimkond plaanib lähiajal tegeleda ning vaadati üle, millised teemad on südamel toimkonna liikmetel. Kiiremat arutelu nõudis Euroopa Liidu e-arve standardi muudatus ettepanekute komplekt, mida toimkond arutas 29. aprillil Valdek Järvpõldi kommentaare arvestades. Selle alusel teeb ERK ettepanekud ka EVS/TK 78 standardikomiteele, kes omakorda hääletab muudatuste osas EL vastavas komitees.

Koolitustoimkond Maire Otsus-Carpenteri juhtimisel kogus samuti oma teemad kokku ja pani paika sihid järgnevaks perioodiks. Samuti olete oodatud 2021. aastal toimunud veebiseminare järgi vaatama. Nimekirja täiendame jooksvalt.

Maksutoimkonnas võeti teemaks dividendide maksustamisega seotud arvestuse nüansid ning toimkonna esimees Tõnis Elling koostab toimkonna liikmete ettepanekute põhjal ametliku kirja, mis pärast nõukojas üle vaatamist saadetakse vastavatele Rahandusministeeriumi ametnikele.

Raamatupidamisteenuste toimkond on toimkondadest suurima liikmete arvuga (kirjas on 18 inimest). 21. aprillil viidi läbi ümarlaud-vebinar tunnustamise teemal, millest oli eespool juttu ning 25. aprillil toimus korraline koosolek, kus arutati kuidas raamatupidamisteenuse võtmist populariseerida (nt aastaaruannete esitamise kampaaniaga sidudes) ning kuidas selgemalt teavitada, et mistahes raamatupidamiprogrammi kasutamisel on ikkagi tark kaasata raamatupidaja (raamatupidamisettevõte). Edasiseks aruteluks kavandati lähemalt uurida Soome kogemusi mikroettevõtjatele spetsiaalse lihtsustatud arvepidamise pakkumisel, et kaaluda ettepanekute tegemist Eesti raamatupidamiskohustuse lihtsustamisel (mis omakorda ilmselt parandaks aastaaruannete esitamise tulemust).

Toimkondade tööst võivad osa võtta kõik ERK liikmed. Soovi korral andke endast märku kirjutades See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Nõukoja ja juhatuse tegemistest

13. aprillil toimus ERK juhatuse korraline videokoosolek, arutati jooksvaid teemasid ning pandi paika nõukoja koosoleku päevkord. Ühe huvitava mõttena käis Christer Haimi välja idee kutsuda ellu ERK pearaamatupidaja positsioon – inimene, kes koordineeriks erinevatel arvestusalastel teemadel esitatavatele küsimustele vastamist koostöös toimkondadega. See haakub ERK konsultatsiooniliini projektiga, mida oleme tasahilju katsetama asunud ning mille osas on peatselt oodata uudiseid.

27. aprillil toimus ERK korraline nõukoja videokoosolek, vaadati üle millised rollid on vajalikud, et täita ERK strateegilisi eesmärke, kes nõukoja liikmetest millist rolli täitma asuvad, millega toimkonnad on tegelenud/tegelemas, kuidas edeneb juubeliürituseks ette valmistamine. Pandi paika ERK kodukorra muutmise töörühm, kes koguneb Christer Haimi juhtimisel juunis.

Alanud maikuus oleme traditsiooniliselt pühendunud kevadistele kutse eksamitele, mis praegustel andmetel saavad leevenenud piirangute tõttu toimuda planeeritud ajal 15. mail erinevates paikades üle Eesti. Eksamitele registreerus pea 250 eksaminandi, hoiame kõigile pöialt, et Eesti saaks juurde hulga tublisid kutsetunnistusega raamatupidajaid.


Margus Tammeraja, juhatuse esimees