EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGUcef

Tallinnas, 13. mail 2021

Euroopa Komisjoni digivaldkonna arendust koordineeriva Connecting Europe Facility (CEF) poolt rahastatud andmepõhise aruandluse projekti tunnustatakse järjekordse Eesti eduloona. CEF Digital veebilehel ja sotsiaalmeedias avaldati artikkel „Kuidas e-arved aitavad standardida tehinguandmeid Eestis“. Eesti Raamatupidajate Kogu osales konsortsiumis koos majandustarkvara arendajatega ja aitas paika panna raamatupidamiskirjendi ühtset andmekoosseisu. ERK poolelt osales projektis juhatuse esimees Margus Tammeraja, kes aitas aktiivselt kaasa projekti käivitamisele, rahastuse saamisele ja raamatupidamiskirjendi andmekoosseisu analüüsile. ERK nõukoja liige Valdek Järvpõld andis oma suure sisulise panuse oma majandustarkvarafirma OÜ Skriining kaudu ja ERK metoodika toimkond aitas kaasa mõelda algse kontseptsiooni paika panemisel.

CEF-i projekti tulemina valmis MyCompanyData teenus, mis võimaldab teenusega liidestatud majandustarkvarast saata raamatupidamiskirjendid XBRL Global Ledger taksonoomia raamistikule vastava standardiseeritud andmekogumina aruandeid koguvale asutusele. Eestis on täna selleks valmis Statistikaamet, kuhu sellisel kujul saab edastada tööjõu ja palga aruande koostamiseks vajalikke kirjendeid. Oma arendustest on teatanud mitmed asutused, sh Maksu- ja tolliamet, Keskkonnaministeerium jt. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel uuritakse kevad-suvel 2021 kõigi asutuste võimalusi võtta tulevikus vastu majandustehingute andmeid kajastavaid aruandeid raamatupidamiskirjendite kogumina.

Uudse lähenemisena on võimalik raamatupidamiskirjendite alusel luua Euroopa standardile vastavat e-arvet, neid saata ja vastu võtta piiriüleselt, läbi PEPPOL-i võrgustiku. Praktikas tähendab see mugavat võimalust kõigile raamatupidamisprogrammidele – liidestudes MyCompanyData teenusega, saate kaks ühes – nii andmepõhise aruandluse võimaluse kui ka EL e-arvete standardile vastava e-arvete saatmise ja vastuvõtmise võimaluse. See variant on senipakutavast oluliselt parem kuna e-arve koostamine läbi raamatupidamiskirjendi kõrvaldab tänase Eesti e-arvete standardi praktilisel kasutamisel ilmnenud murekohti – andmeväljade ebastandardset kasutust, andmete ebaühtlast edastamist või oluliste manuste e-arvele lisamisvõimaluse puudumist. Uuri võimalusi oma majandustarkvara pakkujalt.

How eInvoing is helping standardise transactional data in Estonia