EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

 

Mai on olnud traditsiooniliselt kevadiste kutseeksamite kuu ning tänu COVID-19 leviku tõkestamise piirangute leevendamisele, õnnestus kutseeksam viia läbi planeeritud päeval mai keskel. Kevadkuu on ka enne suurt (ja loodetavasti sooja) suve saabumist teabepäevade korraldamise intensiivsema perioodi lõpukuu. Samuti on mai lõpuga tehtud alati vahekokkuvõte sellest kuidas ERK-l on sel aastal läinud.

Kevadised kutseeksamid

Eksamid toimusid 15. mail kuues erinevas paigas üle Eesti (Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu, Haapsalu ja Olustvere) ning neist võttis osa 240 eksaminandi, sh tegid 22 vanemraamatupidaja, tase 6 eksamit. Tänu Annely Tammai heale ettevalmistusele ja koostööle kutseõppeasutustega oli tagatud nii hajutatus kui ka kõik muud tingimused turvaliseks eksamile keskendumiseks, mida märgiti ära ka eksami tagasisides. Eksamil osalejatele oleme korraldanud nii eksamieelseid konsultatsioone (kiitus ja tänu Ester Vahtre ja Juta Tikk!) kui ka eksamikorralduse nüansside tutvustamist, mis toimusid sujuvalt ka vebinari vormis. Eksamiülesannete raskusaste on endiselt enamuse jaoks jõukohane, alati leidub neid, kes tahaksid pikemat aega ülesannete lahendamiseks ja neid, kes suudavad isegi tubli tunni võrra varem valmis saada. Eksamitulemused selguvad 02. juunil, mil kutsekomisjon kinnitab eksami edukalt sooritanutele kutse andmise (asjahuvilised jälgige ERK veebilehe uudiseid).

Kodukorra muudatuse töörühm

ERK kodukorra ajakohastamiseks moodustatud töörühm eesotsas juhatuse liikme Christer Haimiga, ootab ERK liikmetelt kuni 10. juunini ettepanekuid muudatuste osas. 16. juunil koguneb töörühm Türil, et muudatusettepanekud põhjalikult läbi arutada ning valmistada ette uue kodukorra projekt. Plaani kohaselt valmib projekt augusti viimasel nädalal toimuva nõukoja koosoleku ajaks, et seal võtta teema päevakorda ning viimistletud projekt sügisel liikmetele esitada. Üldkoosolek toimub märtsis 2022, seega on aega põhjalikuks lähenemiseks, et uus kodukord vastaks võimalikult parimal moel ERK vajadustele ja toetaks meie aktiivset tegevust.

Nõukoja ja juhatuse tegemistest

11. mail toimus ERK juhatuse korraline videokoosolek, arutati jooksvaid teemasid ning pandi paika nõukoja väljasõiduistungi kava. Ühe teemana oli käsitluse all ka raamatupidamisvaldkonna uuringu tegemine, mis oli algselt plaanis Rahandusministeeriumil. Eelarvekärped sunnivad uuringut edasi lükkama, mistõttu otsustas juhatus kaaluda uuringu teostamist vähendatud mahus ERK ressurssidega juhul, kui see nõukoja poolt kinnitust leiab.

25. mail toimunud ERK korralisel nõukoja koosolekul arutatigi peamiselt valdkonna uuringu teostamist ning jõuti seisukohale, et ministeeriumiga on vaja täpsustada uuringu eesmärk ja oodatav kasu ning kindlasti on vaja leida mõni meede, mille alt tööd tasustada.
Nõukoja koosolek toimus sedapuhku väljasõiduistungina, et tänada eelmise koosseisu nõukoja ja revisjonikomisjoni liikmeid, kes uues koosseisus ei jätka ning innustada uue koosseisu uusi liikmeid. Enne koosolekut Padise mõisas, panime ennast proovile ühisel matkal Valgejärve loodusõpperajal, mille valisime välja juhatuse liikme Virge Ratassepa soovitusel. Ürituse mõlemad osad õnnestusid osalejate arvates igati ning ka ilm soosis matkajaid.

IMG 8620 copy

Enne nö suverežiimile siirdumist tõmbame joone alla kevadistele kutseeksamitele, väljastame uued kutsetunnistused ning teeme vahekokkuvõtte ka ERK esimese viie kuu tulemustest. Lühidalt - ERK on jätkuvalt suutnud püsida eelarves nii tulude kui kulude poolel, meie organisatsiooni rahaline seis on tugev ning läheme sügisele vastu lootuses, et õnnestub korraldada juba kohapealseid teabepäevi ning sügiskonverents, millega tähistada ka 25 aasta möödumist ERK asutamisest. Rõõm on siin ka märkida, et seisuga 31.mai on kõik liikmemaksud tasutud! Aitäh!

Loodetavasti on enamusel usinatest raamatupidajatest juba aastaaruanded koostatud ja esitatud ning ka raamatupidamisteenuse pakkujatel on võimalik pärast auditeid ja viimase-hetke-aruande-klientidega toimetamist võtta aeg maha ning nautida algavat suvepuhkuste hooaega. Hoolimata puhkustest hoiame teid jätkuvalt kursis ERK-s toimuvaga, tehes kuulõpu kokkuvõtteid. Soovime kõigile ERK liikmetele ilusat suve!

Margus Tammeraja, juhatuse esimees