EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU


August algas hoogsalt ERK suveseminariga, kuid jätkus siiski veel suviselt rahulikumas tempos.

Suveseminar

ERK traditsiooniline mitmepäevane suveseminar toimus oma tavapärases headuses kasutades ära sooja ilma poolt pakutud võimalust viibida suur osa ajast välitingimustes. Tänu Anne-Ly poolt paika pandud sisukale tegevuskavale saime esmalt põhjalikult tutvuda Järvakandi klaasitehase ajaloo ja klaasitööstuse eripäradega, mille juurde käis vahetu kogemusõpe klaasist luigelaadse nipsasjakese loomisega. Suveseminari baaslaagriks oli parvemaja Vigala jõel, mis võimaldas aktiivset puhkust ujumise, vesirattasõidu, kanuutamise või lihtsalt saunatamise näol. Seminari sisulise ettekande tegi üks Eesti tuntumatest tippjuhtidest Robert Kitt, kes rääkis meile juhtimise keerukusest ja keerukuse juhtimisest talle omases isikliku elu näidetega pikitud akadeemilises võtmes. Komplekssüsteemi ümbritsevad meid kõikjal nii looduses kui ühiskonnas ning igaüks meist puutub kokku suuremate või väikesemate juhuslike sündmustega, mis võivad vahest kaasa tuua üsna ettearvamatuid tagajärgi. Selle loengu valgusel võib eelmisel päeval klaasikojas venitatud luigekesed vabalt nimetada „mustadeks luikedeks“, sümboliseerimaks maailma etteaimamatust.

Suveseminari lahutamatuks osaks olid erinevad ühistegevused – matk rabas Jalase lähistel, võistkondlikud suvemängud ning paljude jaoks oli oluline olla lihtsalt koos oma kolleegidega. Osalejate tagasiside Anne-Ly korraldatud üritusele oli igati positiivne ning hoiame suveseminari traditsiooni kindlasti au sees ka järgnevatel aastatel.

IMG 0607 IMG 0618 

IMG 0646  IMG 0658

IMG 0637  IMG 0678

IMG 0695  IMG 0687

 IMG 0708  IMG 0712
IMG 0723

Kodukorra töörühm

24. augustil kogunes ERK kodukorra töörühm Türil vallavalitsuse külalislahkust kasutades (meie kohtumispaik Kesk-Eestis on valitud lähtudes töörühma liikmete paiknemisest Eesti erinevates otstes). Kodukorra kui ERK tegevuse erinevaid tahke juhtiva dokumendi muudatused peavad ühest küljest käima ajaga kaasas, teisalt aga kandma neid põhiväärtusi, milleks meie ühendus on loodud – raamatupidajate poolt ja raamatupidajate jaoks. 25. aastase tegevuse jooksul on elu Eestis arenenud omasoodu, see mõjutab ka raamatupidamist – raamatupidamiskohustuslaste arv on võrreldes 30 aasta taguse ajaga plahvatuslikult kasvanud, mis on kaasa toonud nii raamatupidamisteenuste arengu kui ka võimaluse teha töövõtjana tööd mitmel rindel. Seekord keskendus töörühm ERK nõukoja valimiste ja liikmelisusega seotud punktidele ning esitas kodukorra muudatusettepanekud nõukojale aruteluks. Põhjalikult läbi kaalutud muudatused jõuavad peatselt kõigi liikmeteni, et siis pärast arvamuste kogumist ja viimast lihvi järgmisel kevadel üldkoosolekul hääletusele panna.

Nõukoja ja juhatuse tegemistest

17. augustil toimus ERK juhatuse korraline videokoosolek, kus olid päevakorras tunnustamise teemad, nõukoja päevakorra arutelu jm jooksvad küsimused.

31. augustil toimub ERK korraline nõukoja koosolek, kus vaadatakse üle kodukorra muudatused ning aktuaalsed teemad.

Augustilõpu muinastulede valguses saatsime suure suve kenasti ära ning valmistume tegusaks sügishoojaks, mille peamine sündmus on oktoobri lõpus toimuv ERK 25. aastapäeva juubelikonverents. Arvestades kõikvõimalikke kehtivaid ja võimalikke tulevasi piiranguid, anname täpsemalt konverentsi toimumisest teada, kui oleme selle korraldamises 100% kindlad. Igal juhul hoiame pöialt, et kõik toimuks plaanipäraselt!

Margus Tammeraja, juhatuse esimees