EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

ERK 25 copy

Tänavu 25ndat tegutsemisaastat tähistava Eesti Raamatupidajate Kogu juubelikonverents teeb tagasivaate möödunule.

„Raamatupidajate erialaliit on aastate jooksul rääkinud kaasa raamatupidamisseaduse ajakohastamisel ja aidanud sisuliselt vedada Rahandusministeeriumi juures tegutseva Raamatupidamise Toimkonna tööd. Oleme hoolitsenud raamatupidajate kutse andmise eest, korraldanud sadu erialaseid teabepäevi ja konverentse ning löönud kaasa arvestusala uuendusprojektides nagu Aruandlus 3.0,“ selgitas Eesti Raamatupidajate Kogu juhatuse esimees Margus Tammeraja.

Raamatupidamise vallas toimunust räägitakse lähemalt ERK juubelikonverentsil 28. oktoobril 2021, kus traditsiooniliselt kuulutatakse välja ka arvestusalaste uurimistööde auhindade võitjad.

Juubeliürituste raames korraldab ERK lisaks rahvusvahelise sümpoosiumi Accountancy in Cyber Age 29. oktoobril, kus on vaatluse all raamatupidamise valdkonna uuendusprojektid nii Eestis kui teistes Euroopa Liidu riikides.

Lähemat informatsiooni juubelikonverentsi kohta leiab ERK veebilehelt erk.ee