EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

September on traditsiooniliselt koolikuu - algas ERK teabepäevade sügishooaeg! Pakume teabepäevi/koolitusi igasse nädalasse, mistõttu leiad kindlasti mõne enda vajadustest ja huvist lähtuva koolitusvõimaluse. ERK kavandab mittetulundusühinguna jätkuvalt kvaliteetseima sisu toomise meie liikmeteni võimalikult soodsalt – erilist kasu saavad suuremad raamatupidamisettevõtted, kellele rakendub meie vebinaride rühmaosalemise hind.

Juubelikonverentsi ettevalmistused

ERK sünnipäev läheneb kiiresti ning ettevalmistuse juubelikonverentsi ja rahvusvahelise sümpoosiumi korraldamiseks on alanud. Septembrist alates koguneb korraldustoimkond iganädalaselt ja hoolitseme selle eest, et juubelikonverentsi jääks igale sünnipäevalisele pikemaks ajaks meelde. Murelikumad tunnevad huvi võimalike piirangute vastu ning kinnitame, et järgime kõiki nakkusohutusnõudeid põhjalikult ja tingimusteta. Täpsem info ja registreerumine on siin: ERK 25. juubelikonverents.

Rahvusvahelise sümpoosiumi korraldab ERK sellisel kujul esimest korda. Oleme teavitanud meie kolleege sõsarorganisatsioonidest, kus tuntakse huvi Eesti digiuuenduste vastu arvestusvaldkonnas. Ingliskeelsele sümpoosiumile on lisaks väliskülalistele ja ERK liikmetele oodatud reaalajamajanduse huvilised. Teemadering käsitleb Eesti reaalajamajanduse initsiatiive ja ettevõtmisi, andmepõhist aruandlust, anname ülevaate e-arvete ja e-kviitungite uuringu vahetulemustest ning lennutame ulmelisi ideid Euroopa digituleviku teemadel praktilise kasutaja vaatenurgast.

Juubeliraamat

Kevadel otsustas ERK nõukoda tähistada olulist verstaposti meie ajajoonel ERK 25. juubeliraamatu väljaandmisega. ERK juhatuse esimees Margus Tammeraja on kogunud kokku hulga materjali, mis annab ülevaate ERK tegemistest algusaegadest kuni tänase päevani. Lisaks on kogumikus valitud lõike Kutsekoja poolt ajakohastatud OSKA raportist – mis raamatupidajate ametit on ees ootamas, millised on olnud erialase ettevalmistuse võimalused, mida oodatakse raamatupidajalt tulevikus. Margus Tammeraja annab ülevaate ka raamatupidamisega seotud tehnilistest teemadest – majandustarkvarast robotiteni (mis siiski meie valdkonnas veel ei eksisteeri ja raamatupidajate tööd üle ei võta). Kirsina tordil on julge visioon ERK tulevikust aastal 2035. Juubeliraamatu kingime kõigile juubelikonverentsi osavõtjatele, seega ootame kindlaid huvilisi 28. oktoobril Viru Keskuses toimuvale üritusele.

Kodukorra töörühm

ERK kodukorra töörühm edastas kõik uuendusettepanekud nõukojale aruteluks. Pärast pikki tunde kestnud asjalikku mõttevahetust oleme jõudnud konsensusele kõigis olulistes punktides. Peamise teemana tõusetus juriidiliste liikmete võimalus osaleda läbi esindajate ERK nõukojas – sisuliselt on tegemist juba tekkinud olukorra fikseerimisega, kus pooled nõukoja liikmed on juriidiliste liikmete esindajad. Enne muudatustega kodukorra versiooni edastamist liikmetele palume see üle vaadata nii andmekaitse spetsialistil kui juristil, et uuendused saaksid ka erapooletute ekspertide kinnituse.

Nõukoja ja juhatuse tegemistest

14. septembril toimus ERK juhatuse korraline videokoosolek, kus olid päevakorras juubelikonverentsi teemad jm jooksvad küsimused.
28. septembril toimus ERK nõukoja koosolek väljasõiduistungina Tartusse, kus meid võõrustas CH Konsultatsioonid – üks Eesti juhtivatest raamatupidamisbüroodest. Büroo töökorraldusest ja ettevõtte tulemustest andis ülevaate CH Konsultatsioonide omanik Christer Haimi, keda täname lahke vastuvõtu eest! Sisulistel aruteludel keskendusime kodukorra teemadele ning vabakavas käsitlesime raamatupidamisettevõtluse võlusid ja valusid. Igal juhul jõudsime veendumusele, et raamatupidaja on ja jääb raamatupidajaks nii töövõtja kui ka ettevõtja rollis.

Täiendava infona – raamatupidamisteenuste toimkonnas arutati 21. septembril e-arvete ja e-kviitungitega kaasnevaid küsimusi seoses Rahandusministeeriumi ja Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi uuringutega. Raamatupidamisettevõtted on igal juhul huvitatud e-arvete laialdasest kasutamisest, sest see kindlasti kergendab raamatupidajate tööd algdokumentide töötlemisel. Uuringus osaleb eksperdina Margus Tammeraja, esindades kaudselt ERK reaalaajamajanduse huvigruppi. Uuringud valmivad aasta lõpuks ning tehakse tõenäoliselt kättesaadavaks ministeeriumide veebilehelt.

Toimekas september asendus veelgi tegusama oktoobriga ja tegutseme selle nimel, et raamatupidajatel on tõeline au kuuluda peatselt juba veerand sajandit toimetanud erialaliitu. Ootame kõiki ERK praeguseid, endiseid ja tulevasi liikmeid meie 25. aastapäeva juubelikonverentsile ja rahvusvahelisele sümpoosiumile! Kohtumiseni 28. oktoobril Viru Keskuses! Täpsem info ja registreerumine on siin: ERK 25. juubelikonverents.

Margus Tammeraja, juhatuse esimees