EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

ERK nõukoda ja juhatus õnnitlevad tublisid liikmeid, kes sooritasid edukalt 2022 kevadel raamatupidajate kutseeksamid.
 
Kutse anti järgmistele ERK füüsilistele liikmetele:
 
Tiina Kont - vanemraamatupidaja, tase 6
Ülo Mängel - vanemraamatupidaja, tase 6
Kati-Liis Pärn - vanemraamatupidaja, tase 6
Julia Tjurina - vanemraamatupidaja, tase 6
 
Lisaks anti 6.taseme kutse kuuele (6) juriidilise liikme töötajale. 
 
Vanemraamatupidaja, tase 6 kutset taasõendasid käesoleval kevadel ERK füüsilised liikmed:
Kai Käärid
Kristina Nurk
Piret Ojandu
Eve Suursoo
Maritta Talv
Ainika Ööpik
 
6.taseme kutset taastõendas üks (1) ERK juriidilise liikme töötajat.
 
ERK füüsilistest liikmetest on 5. taseme kutse 62 liikmel ja 6. taseme kutse 76 liikmel.
ERK juriidiliste liikmete esindajatest on 5. taseme kutse 15 ja 6. taseme kutse 32 esindajal.
Lisaks on käinud kutseeksamil veel mitmed ERK juriidiliste liikmete töötajad.
Meie liikmete kutsetega hõlmatus kasvab jõudsalt!
 
Palju õnne kõigile kutse saanutele!
 
Julgustame ka teisi ERK liikmeid tulema kutseeksamitele.
Sügisel 12. novembril 2022 Tallinnas. Taotluste vastuvõtt 01.07.-28.10.2022 kell 18.00
Kevadel 13. mail 2023 Eesti erinevates paikades. Taotluste vastuvõtt 01.02.-22.04.2022 kell 18.00
Sügisel 11. novembril 2023 Tallinnas. Taotluste vastuvõtt 01.07.-28.10.2022 kell 18.00