EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU


evea


EVEA - Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon
tervitab oma ridades uut kollektiivliiget Eesti Raamatupidajate Kogu (ERK).

EVEA on Eesti väikeste ja keskmiste ettevõtjate esindusorganisatsioon, mille eesmärk on esindada ja kaitsta väike- ja keskmiste ettevõtjate huve ning tugevdada oma liikmete konkurentsivõimet. EVEA on olnud Eesti ettevõtjate teenistuses alates 1988. aastast ning esindab otse- ja kollektiivliikmete kaudu üle 6000 VKE (väikese ja keskmise suurusega ettevõtte).

Eesti Raamatupidajate Kogu nõukoja otsusega 03. augustist 2022. aastal on ERK avaldanud soovi astuda Eesti Väike- ja Keskmiste ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA) kollektiivliikmeks. „Raamatupidajate erialaliidu ja raamatupidajate kutse andjana esindab ERK Eesti raamatupidajate huve, nüüdsest ka EVEA kollektiivliikmena otse Eesti suurimas ettevõtjate ühenduses,“ ütleb ERK juhatuse esimees Margus Tammeraja.

„Paljud ERK liikmed on ühtlasi ise kas EVEA liikmed või seovad neid EVEA liikmetega töised suhted ning seetõttu on meie organisatsioonidel ühiseid huvisid, mis puudutavad nii arvestusala kui ka ettevõtlust. EVEA kollektiivliikmena saame vahetult rääkida kaasa näiteks raamatupidamisteenuste valdkonnas, kus raamatupidaja on mitmes rollis - aidates teenindajana väikeste- ja keskmiste ettevõtete raamatupidamise korras hoida ja olles samas ka ise ettevõtja,“ selgitab M. Tammeraja EVEA liikmeks astumise motiive lähemalt.

Nüüd, kui ERK on kollektiivliikmena EVEA liige, saame ühiselt kujundada ja esitada seisukohti, mis puudutavad valdkonna arengut, aga laiemalt ka kogu ettevõtlust. Oleme kindlad, et meie koostööst võidavad mõlema organisatsiooni liikmed ja ettevõtjad laiemalt!“

EVEA ja ERK koostöö tutvustus