EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

leinaküünal

Mis tulema peab - see tuleb. Kellel saab otsa aeg - see läheb.
Minnes võtab ta lambist tule ja süütab taevasse tähe.


Teatame kurbusega, et meie seast on lahkunud kauaaegne ERK liige

ELLE MÄRITZ
02.06.1940 - 11.08.2022

Elle oli üks ERK asutamise juures olnutest ning pikki aastaid ka ERK nõukogusse kuulunud inimestest.
Ta oli MTÜ-de ja korteriühistute raamatupidamise alustala - kirjutas sellealaseid juhendmaterjale/õpikuid ning koolitas väga paljusid raamatupidajaid.
Elle oli ka Korteriühistute Liidule oma laialdaste praktiliste teadmistega väga suureks abiks, mida neil oli väga-väga .
ERK koolitustel, mis käsitlesid MTÜ-de ja korteriühistute raamatupidamist, ei olnud temast teadlikumat ja paremat lektorit, kelle koolitustel käsitleti teooriat läbi praktika või vastupidi.

Eesti Raamatupidajate Kogu