EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

ERK nõukoda ja juhatus õnnitlevad tublisid liikmeid, kes sooritasid edukalt 2022 sügisel raamatupidajate kutseeksami.
 
Kutse anti järgmistele ERK füüsilistele liikmetele:
 
Leili Kaidla - Raamatupidaja, tase 5
Triin Uibo - Vanemraamatupidaja, tase 6
Lisaks anti 5. taseme kutse kahele (2) ja 6.taseme kutse kuuele (6) juriidilise liikme töötajale. 
 
Vanemraamatupidaja, tase 6 kutset taasõendasid käesoleval sügisel ERK füüsilised liikmed:
 
Margit Aare
Ingrit Arens
Marika Kadastu
Kaidi Kirs
Maire Magus
Hele Moor
Kertu Pärna
Anne Rehberg
Diana Saar
Jaanus Triisa
Anneli Tõnnus
Merle Vacker
 
6.taseme kutset taastõendas üks (1) ERK juriidilise liikme töötaja.
 
ERK füüsilistest liikmetest on 5. taseme kutse 62 liikmel ja 6. taseme kutse 77 liikmel.
ERK juriidiliste liikmete esindajatest on 5. taseme kutse 15 ja 6. taseme kutse 34.
Lisaks on käinud kutseeksamil veel mitmed ERK juriidiliste liikmete töötajad.
Meie kutsetunnistustege liikmete arv kasvab jõudsalt!
 
Palju õnne kõigile kutse saanutele!
 
Julgustame ka kõiki ERK liikmeid tulema kutseeksamitele.
Kevadel 13. mail 2023 Eesti erinevates paikades. Taotluste vastuvõtt 01.02.-22.04.2023 kell 18.00
Sügisel 11. novembril 2023 Tallinnas. Taotluste vastuvõtt 01.07.-28.10.2023 kell 18.00