EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU


Talve hakul pöörame pilgu korraks tagasi sügiskuude toimetustele, et siis kas rahulikult jõuluaja ootuses või hoopis aastalõpu-keerises tormates seada mõtted juba järgmise aasta tegemistele.

ERK sügiskonverents

12.-13. oktoobril toimus esmakordselt ERK ajaloos 2-päevane sügiskonverents, eesmärgiga anda rohkem aega erinevatesse teemadesse süvenemiseks. Tänapäevases sageli pealiskaudsete välgatustena pudenevate infokildude virr-varris on üha raskem orienteeruda ning meilt kui raamatupidajatelt eeldatakse-oodatakse kursis olemist kümnete valdkondade erisuste ja uuendustega. ERK konverentsil kajastati eelkõige aktuaalseid teemasid ja enamus esinejaid suutis minna süvitsi, et aidata meil paremini mõista mõnda olulist aspekti ja võib-olla jõuda äratundmisele, mida tasub endal omandada ja mida on targem targemalt asjatundjalt küsida. Traditsiooniliselt pidulikuks tipphetkeks kujunes arvestusalaste uurimistööde konkursi võitjate autasustamine. Konverentsi õhkkond tervikuna oli ERK-le omaselt koduselt asjalik ning osavõtjad ja sponsorid jäid igati rahule. Täpsemad ülevaated ja pildigalerii on ERK veebilehe uudisterubriigis.

Tõenäoliselt korraldame taolises vormis konverentsi ka edaspidi. Oma soovidest konverentsi sisu ja korralduses osas andke märku e-kirja teel aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

  

Sügisesed kutseeksamid

12. novembril toimusid kutseeksamid – TalTechi majandusteaduskonna ruumes kogunes ligi 90 eksaminandi, et oma võimed proovile panna. Tulemused olid kiiduväärt – eksami sooritas edukalt 82% osavõtnutest. Eriline heameel on vanemraamatupidaja, tase 6 eksami jätkuva populaarsuse üle (ligi 30 eksaminandi) ning näha on suuremate raamatupidamisettevõtet huvi saata oma töötajaid kutsetunnistust taotlema (esile võib tuua CH Konsultatsioonid ja Robby & Bobby, mis tõenäoliselt asuvad lähiajal ka tunnustust taotlema). Täpsem ülevaade eksamitulemustest on ERK veebilehe uudisterubriigis.

ERK raamatupidamisteenuste toimkonna toimetused

ERK raamatupidamisteenuste toimkond korraldas 23. novembril ümarlaua-seminari, millest võttis osa ligemale 30 raamatupidamisettevõtete esindajat. Teemaks oli kvaliteet kui selline ning kvaliteedi saavutamiseks ja tagamiseks vajalikud tegevused. Seminaril arutati ka väärtuspõhise ettevõtte kultuuri ning firmasiseste kvaliteediprotsesside üle, kutsetunnistuse ja kvaliteedimärgi vajalikkuse üle. Seminaril osalesid nii väikeste kui ka suuremate raamatupidamisettevõtete esindajad ning ühine seisukoht oli, et tunnustamisprojekt väärib igati jätkamist ning ERK kvaliteedimärk vajab korralikku turundust. Viimase teema osas on ERK juhatus asunud turunduspartnerit valima ning järgmisel aastal tullakse välja läbimõeldud turundustegevustega. Koostöös EVEA-ga on uuendamisel ka raamatupidamisettevõtte näidisdokumentide pakett.

Tunnustuse taotlemise teemal palume jätkuvalt saata küsimused aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., et meie raamatupidamisettevõtete valdkonna koordinaator Pille-Riin Piho juhendamisel protsess käima lükata. Täpsem info ERK veebilehel sektsioonis Tunnustus.

ERK metoodika toimkonna toimetused ja rahapesu tõkestamine

ERK metoodika toimkonnas valmis pärast pikemat arutelu pöördumine Rahandusministeeriumi poole dividendide tulumaksuga maksustamise lihtsustamise osas. Samuti arutati Eesti Panga poolt püsitatud küsimusi ning vaadati üle üks seaduseelnõu ettepank.

Rahapesu vastase võitluse turuosaliste nõukoja koosolekul 16. novembril tõi Rahapesu Andmebüroo (RAB) kahtlustusteadete statistikast rääkides, et teiste hulgas ka raamatupidamisettevõtetelt laekub üsna vähe teateid. Siinkohal jääb ERK jätkuvalt seisukohale, et meie valdkonnas ongi keeruline rahapesule viitavaid toiminguid tuvastada erinevalt nt finantssektorist, kus on selliste toimingutega kokku puutumise tõenäosus oluliselt suurem ja ka märkimisväärselt suuremad ressursid rahapesu tõkestamiseks.


Rahvusvahelised toimetused

ERK juhatuse liikmed Christer Haimi ja Margus Tammeraja osalesid Läti Raamatupidajate Assotsiatsiooni (LRGA) kutsel LRGA konverentsil, mis toimus 24. novembril Riias. Margus Tammeraja esines paneelarutelus koos Läti ja Leedu kolleegidega, kus räägiti ühistest murekohtadest raamatupidamise ja maksustamise valdkonnas, järelkasvu olulisusest ja omavahelise koostöö tihendamisest. Tehti ettepanek tulevikus esindada Balti riike ühiselt ka rahvusvahelistes suuremates organisatsioonides (IFAC, ACCA), mille osas uurime sellise lähenemise võimalikkust ja kasutegurit. LRGA allkirjastas konverentsil oma koostöömemorandumi ACCA-ga (Association of Certified Chartered Accountants). ACCA esindajaga arutasime ACCA sertifikaadi vastavust Eesti kutsetasemetega, et vajadusel teha muudatus kvaliteedimärgi nõuetesse (ACCA teatud tase võrdub Eesti vanemraamatupidaja, tase 6-ga).


Reaalajamajanduse edendamine

Reaalajamajanduse valdkonnas on ERK juhatuse esimees Margus Tammeraja septembris ja novembris pidanud hulga loenguid nii kontaktseminaridel kui veebiseminaridel teemadel „Raamatupidamise digitaliseerimine e-arvete näitel“ ja „Ettevõtja digitõhususe kasvatamine e-arve näitel“. Loengute korraldamise organiseeris Maakondlike Arenduskeskuste Võrgustik ja rahastas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Loengute lühiversioonid on kättesaadavad Arenduskeskuse Youtube’i kanalil ning paarile pikemale versioonile on ligipääs ka ERK veebilehe kaudu (vt Kasulikud lingid).

7. detsembril toimuval reaalaajamajanduse konverentsil „Andmed tööle ettevõtja kasuks“ (https://realtimeeconomy.ee/konverents tasuta ülekanne veebis) jälgige paneeldiskussiooni:

12.45 - 13.30 Paneeldiskussioon - Ettevõtja tulevik - aruandlus reaalajas
Rivo Reitmann, Registrite ja Infosüsteemide Keskuse direktor
Raigo Uukkivi, Maksu- ja Tolliameti peadirektor
Margus Tammeraja, Eesti Raamatupidajate Kogu juhatuse esimees

Valdek Järvpõld ja Margus Tammeraja on seotud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi hankega, milles analüüsitakse andmepõhisele aruandlusele ülemineku võimalusi ja pakutakse välja optimaalseim mudel majandustehinguid kajastavate raamatupidamiskirjendite põhjal kõige enam levinud riiklike maksu- ja raamatupidamisaruannete andmete kvaliteedi tagamisele, ühtsele vormindamisele ja edastamisele riigi infosüsteemidele. Kas, kuidas ja millisel määral see aitab kaasa aruandluse viimisele reaalaega, selgub lõpparuandes, mis valmib järgmisel kevadel.


Nõukoja ja juhatuse tegemistest

ERK juhatuse ja nõukoja peamiseks teemaks on olnud ERK 2023. aasta eelarve, mille kinnitamine nõukoja poolt üldkoosolekule esitamiseks on planeeritud 2023. jaanuari lõppu. Hetkeseisuga eelarve erilisi küsimusi tekitanud ei ole, järgime tavapärast tulude-kulude liigitust ja kuluridade summade omavahelised proportsioonid on enam-vähem samad, mis eelmistel perioodidel. Detsembri alguse seisuga on lahtine küsimus ERK kvaliteedimärgi turunduse eelarve sihtotstarbeline rahastamine, mis võib puudutada ERK raamatupidamisettevõtetest juriidilisi liikmeid. Kellel on huvi eelarve projektiga varem tutvuda, kui vahetult enne üldkoosolekut, mis toimub märtsi teisel poolel, siis palun kirjutage e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Täname kõiki ERK liikmeid, kes juba on registreerunud ERK jõuluseminarile 13. detsembril ja kutsume kõhklejaid kindlasti osalema – ERK jõuluseminari traditsiooniline peaesineja on lugupeetud maksuekspert Aule Kindsigo ja seekordne üllatusesineja peab ülimotiveeriva ettekande, mis võib aidata igal raamatupidajal oma elu paremaks muuta! Ühine pidulik õhtusöök võimaldab kohtuda kolleegidega, vahetada mõtteid lõppeva aasta ekstreemsemate ja vähem vapustavate teemade üle – olgu need siis hinnatõus, Ukraina sõda või töökoha vahetus. Igal juhul soovib ERK väike, aga tegus kollektiiv meie kõigile liikmetele lähenevasse jõuluaega rohkesti küünlasära, mis aitab pöörata tähelepanu ka väikestele positiivsetele asjadele meie igapäevaelus.

Margus Tammeraja, juhatuse esimees