EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Eesti Raamatupidajate Kogu andis 7. detsembril 2023 pidulikult üle Eesti esimesed juhtivraamatupidaja, tase 7 kutsetunnistused. Kõrgeimale kutsestandardile vastava tunnistuse said Heli Eerik, Imre Pralla ja Carolin Ruul.

Hindamiskomisjon koosseisus Helle Noorväli, Juta Püvi ja Aivar Kangust tõdes, et juhtivraamatupidaja, tase 7 kutsetunnistuse saanute teadmised ja oskused vastasid kutsestandardis nõutule ning tõstis eraldi esile ka oma teadmiste esitlemise oskust hindamisvestluse käigus.

Eesti Raamatupidajate Kogu vastava töörühma juhi Christer Haimi hinnangul oli esimeste juhtivraamatupidaja, tase 7 väljastamine esimeseks etapiks Eesti pädevaimate raamatupidajate ametlikul tunnustamisel. „Kindlasti aitab oma teadmiste ja oskuste proovilepanek töömappi kokku pannes ja hindamiskomisjoni ees kaitsmisel tõsta nende professionaalide enesekindlust ja tõstab nad esile töömaastikul,“ sõnas Haimi.

Eesti Raamatupidajate Kogu tänab 7. taseme töörühma liikmeid, ERK juures tegutsevat kutsekomisjoni ja kutsekoordinaatorit, kes aitasid kaasa juhtivraamatupidaja, tase 7 kutsetunnistuse andmise realiseerumisele. ERK juhatuse esimees Margus Tammeraja tõdeb, et kutseandmisel on tähtis roll raamatupidaja ameti maine hoidmisel. Kutsetunnistus aitab eristada kontrollitud kutsepädevusega raamatupidamise tippspetsialiste, mistõttu soovitab ERK ettevõtjatel oma praeguste ja tulevaste töötajate või raamatupidamisteenuse pakkujate kutse olemasolu kontrollida avalikust Kutseregistrist.