EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

 

3. aprillil toimus Tallinna Majanduskoolis „Raamatupidajate kutsemeistrivõistlus auhinnagala 2017"

pidulik auhindade üleandmine. Tegemist on kutseeksami peaprooviga, millest võtsid osa 144 Tallinna

Majanduskooli õpilast.

 

Auhinnad parimatele kutsemeistrivõistlusel osalenutele andis üle Eesti Raamatupidajate Kogu

esimees Margus Tammeraja, kes pidas lühikese kõne raamatupidaja ameti ja kutseala tähtsuse kohta.

 

Kõik raamatupidajad on oodatud 6. mail 2017 Eesti Raamatupidajate Kogu korraldatavatele kutseeksamitele.

Siit saate lugeda kellele ja miks on kutset vaja!

Registreerumine raamatupidaja kutseeksamitele on alanud! Kutseeksamid toimuvad üle Eesti 06. mai 2017.