EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

 

ERKi bännerHEA TUDENG!

Traditsiooniliselt kuulutavad Eesti Raamatupidajate Kogu, Rahandusministeerium, Audiitorkogu ja Eesti Siseaudiitorite Ühing välja ARVESTUSALASTE UURIMISTÖÖDE KONKURSI 2022.

Arvestusalaste uurimistööde konkurss on Eestis ainus võimalus selles valdkonnas kõrgharidust omandavatel tudengitel esitada lõputöö omavaheliseks mõõduvõtmiseks. Olles heaks näiteks kõrgkoolide, kutseühenduste ja avaliku sektori asutuste tulemuslikust koostööst.

Otsime uudseid lähenemisi ja praktilisi ettepanekuid erinevate arvestusalaste probleemide lahendamisel ning huvitavaid vaatenurki teoreetilistele küsimustele. Hindame töödes teema või käsitluse uudsust ja aktuaalsust. Olulisel kohal on valdkonna tulipunktid ja päevakohasus. Töö kirjutamisel tuleb lähtuda uurimistulemuste kasust valdkonna arengusse ja laiemast mõjust eriala arengusse üldse. Vähem oluline pole ka järelduste kvaliteet. Leidke see miski uus teadmine ja järelduste praktiline kasutatavus. Lisapunkte anname töödele, mis on kirjutatud mõnel meie pakutud soovituslikul teemal.

Meil on hea meel, et arvestusalased uurimustööd hoiavad kätt elu pulsil, aga samas lähenevad akadeemiliselt sügavuti probleemidele, mis nõuavad pühendumist.

Esita oma 2021/2022. õppeaastal valminud akadeemiline töö hiljemalt 30. juunil 2022 ning konkureeri osale 3000 € auhinnafondist!

Üle 3000 €* auhinnafond jaotatakse järgmiste kategooriate vahel:

- Parim doktoritöö (autor ja juhendaja) 400 € / 200 €
- Parim magistritöö (autor ja juhendaja) 350 € / 175 €
- Parim bakalaureuse-, lõpu- või muu kirjalik töö (autor ja juhendaja) 300 € / 150 €
- Parim audiitortegevuse alane uurimustöö (autor) 275 €
- Parim finantsarvestust käsitlev uurimustöö (autor) 275 €
- Uudne või huvitav arvestusalane teemakäsitlus (autor) 275 €
- Parim siseauditit käsitlev uurimistöö (autor) 275 €
- Eriauhinna parimale arvestusalasele uurimistööle on välja pannud PwC Estonia, väärtus on 439 eurot.

* Auhinnafondist arvestatakse maha tulumaks ning väljatoodud summad on lõplik auhinnaraha.

Tutvu teemade valikuga SIIN ja tingimustega ning hindamiskriteeriumitega SIIN.

Arvestusalaste uurimustööde konkursile 2022 ootab uusi töid konkursile SIIN.

 
Arvestusala konkurss