EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Kutseeksamite artiklid

Kutseeksami kord raamatupidamise kutsetele

Hea eksaminand! Kutseeksami alustamine loetakse eksamineeritava kinnituseks, et ta on teadlik kutseeksami korrast ja muust asjakohasest regulatsioonist (sh kutseeksami soorituse salvestamine) ning ta saab sellest aru, nõustub sellega ja kohustub seda täitma. Kutseeksami korraga saate tutvuda ja endale alla laadida SIIN Heade soovidega! Eesti Raamatupidajate Kogu

Milleks mulle kutsetunnistus

Kutsetunnistus on kvaliteedimärk. Inimeste kompetentsuse hindamiseks teataval kutsealal nimetatakse Kutseseaduse alusel kutset andev organ ehk kutse andja, kes omakorda moodustab hindamise ja sertifitseerimise tarbeks kutsekomisjoni ja hindamiskomisjoni(d). Raamatupidamise kutsealal on alates 2002. aastast kutse andjaks Eesti Raamatupidajate Kogu (ERK). Esimesed kutseeksamid sooritati...

Kutseeksamite hindamisstandardid

Raamatupidaja, tase 5 Vanemraamatupidaja, tase 6 Juhtivraamatupidaja, tase 7

Kutsestandardid

Kutsestandardid leiate siit vastavalt tasemetele: Raamatupidaja, tase 5 (kehtib kuni 18.06.2022) Vanemraamatupdiaja, tase 6 (kehtib kuni 18.06.2022) Juhtivraamatupdiaja, tase 7 (kehtib kuni 18.06.2022) LOE LISAKS 03.03.2017 ilmunud artiklit: Hetkel kehtivad raamatupidaja kutsestandardid

Kutseeksamite artiklid

Siin on kutseeksamitega seotud artiklid.

Vanemraamatupidaja, tase 6 ja juhtivraamatupidja, tase 7 kutse taastõendamine

Kutse taastõendamiseks on reeglina tarvis käia täiendkoolitusel ja esitada tõendusmaterjali töökogemuse kohta. Kutse taastõendamiseks tuleb pöörduda enne kutsetunnistuse aegumise tähtaega kutse andja poole. "Raamatupidaja, tase 5" kutse on tähtajatu ja seda ei pea taastõendama. Taastõendamist rakendatakse kutsete vanemraamatupidaja, tase 6 ja juhtivraamatupidaja, tase 7 kutsete kehtivuse...

FaLang translation system by Faboba