EESTI
RAAMATUPIDAJATE
KOGU

Uudised

ERK liikmed sooritasid kutseeksami

ERK nõukoda ja juhatus õnnitlevad meie tublisid liikmeid, kes sooritasid edukalt 2016 kevadised raamatupidaja kutseeksamid. Kutse omistati: Raamatupidaja, tase 5: Alice Parve Triin Ojapõld Ülle Ilves Vanemraamatupidaja, tase 6: Aita-Maret Arumäe Helene Mängel Kersti Toit Olga Sorokina Rebecca Liis Armus Peale selle sooritasid edukalt kutseeksami meie juriidiliste liikmete...

Sotsiaalministeeriumi vastuskiri ERK järelepärimisele - "Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäära ületav osa on palgatulu ..."

Eesti Raamatupidajate Kogu saatis järelpärimine Tööinspektsioonile ja Sotsiaalministeeriumile „TuMS § 13 lg 3 lähetuse päevaraha“ välislähetuse päevaraha maksmine maksuvaba piirmäära ületavas osas kohta Et raamatupidajatel ja ka audiitoritel oleks ühtne arvamus, soovime tööinspektsiooni ametlikku seisukohta küsimuses kas välislähetuse piirmära ületav osa läheb puhkusekeskmisse või ei? Kui seni...

MTA vastus - ERK järelepärimisele haigushüvitise maksustamise kohta

Vastuseks Eesti Raamatupidajate Kogu järelepärimisele tööandja haigushüvitise maksustamise kohta, teatab Maksu- ja Tolliamet, et jah, on korrektne kui tööandja maksab haigushüvitist töötajale 4-8 päeva eest vahemikus 70-100%, maksustades vastavat summat ainult tulumaksuga. ERK järelepärimise tulemusena avalda MTA oma kodulehel selleteemalise info...

ERK Taloushallintoliito visiidil

09. veebruaril 2016 kohtusid ERK juhatuse esimees Margus Tammeraja ja nõukoja liige Valdek Järvpõld Helsinkis Soome erialaliidu Taloushallintoliito esindajatega. Arutuse all oli Eesti ja Soome koostöö mõlema riigi aruandluse projektide osas. Kaasaegne infoühiskond peab kaasa tooma senisest mugavamad võimalused majandustehingute informatsiooni vahetamiseks ettevõtete ja riigi vahel. Eesmärk on...

Raamatupidajate kutseeksamite tulemused kevad 2016

07.05.2016 toimunud raamatupidajate ja vanemraamatupidajate kutseeksamite tulemused Eksamile registreerus 381 eksaminandi Loobus 14 eksaminandi Kutsemeistrivõistluste 3 auhinnalist kohta - kutse raamatupidaja tase 5 Eksamil osales eksaminande: 364 Tase Eksaminande Sooritas Ei sooritanud...

ERK maksuhommik "TSD-eri"

26. jaanuaril 2016 korraldas ERK liikmete palvel kohtumise Maksu- ja Tolliametiga, et küsida ja arutada Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni täitmise erisusi. MTA maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi tõi esile hulga keerukamaid teemasid ning vastas raamatupidajate arvukatele küsimustele. Maksuhommik kujunes üllatavalt populaarseks ning pea 70 osavõtjat jäid kohtumisega väga rahule....

Üleriigilistel raamatupidajate ja vanemraamatupidajate kutseeksamitel osales 363 eksaminandi

Hetkel istub tulistel sütel 363 raamatupidaja ja vanemraamatupidaja eksaminandi. 07. mail 2016 toimusid üleriigilised kutseeksamid. Osalejad jagunesid järgmiselt: Tase Eksaminande Raamatupidaja assistent I EKR 4 26 Raamatupidaja, tase 5 277 Raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamoodul 28 Vanemraamatupidaja, tase 6 32

ERK maksuhommik "Tuludeklaratsioon 2015"

08. veebruaril 2016 toimus ERK järjekordne maksuhommik, kus Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna peaspetsialist Eha Kütt rääkis 2015.a. tuludeklaratsiooni täitmisest. Maksuhommiku teise teemana käsitles Terje Kalamees Haigekassast ravikindlustuse seaduse muudatusi. Hotell Palace'i Mühlbergi seminarisaali kogunes seekord 52 osavõtjat. Kuulajate tagasiside: "Asjalik ja vajalik. Järgmine...

Kutseeksamitele registreerus 380 eksaminandi

Eksamile registreerus 380 eksaminandi Kutsemeistrivõitluste auhinnalised kohad 3 eksaminandi Eksamil osaleb eksaminande: 377 Tase Eksaminandi Raamatupidaja assistent I EKR 4 29 Raamatupidaja, tase 5 284 Raamatupidaja, tase 5 juhtimisarvestuse lisamoodul 29 Vanemraamatupidaja, tase 6 35

ERK teabepäev "Majandusaasta aruanne. RPS muudatused 2016"

19. jaanuaril 2016 toimus ERK aastaalguse teabepäevade seeria raames seminar Tallinnas, kus vaadeldi detailselt majandusaasta aruande ja raamatupidamise seaduse nüansse. Anne Nuut andis 90 kuulajale põhjaliku ülevaate aruande koostamisel olulistest ja keerukamatest detailidest tehes seda hästi struktureeritult ja arusaadavalt. Ühiselt vaadati läbi raamatupidamise seaduse 2016. aasta kehtiv...

Raamatupidajate kutsemeistrivõistlused 2016

14. aprillil 2016 korraldas Sihtasutus Innove raamatupidajate kutsemeistrivõistlused. Eesti Raamatupidajate Kogu toetab ettevõtmist traditsioonilisel viisil omistades esikolmikule raamatupidaja, tase 5 kutsetunnistuse. Raamatupidajate kutsemeistrivõistluste tase oli oodatult kõrge, auväärt žürii kasutas hindamiseks ette nähtud ajast ära ka viimase minuti. Tänavune võitja Natajal Lepašina sai...

Muutub üle 1000-euroste arvete deklareerimise kord

Käesolevast aastast lõppes käibedeklaratsiooni lisa täitmise üleminekuperiood (viimane deklaratasioon 2015 aasta detsembri eest), mille jooksul oli võimalik deklareerida 1000 eurot ületavaid arveid tehingupartneri lõikes summeerituna. Selle aasta jaanuarikuu deklaratsioonil ning edaspidi tuleb teha seda arvete lõikes. Aktuaalse Kaamera majandusuudistest (13.01.2016 kell 19.00) selgub, et neid...

In memoriam Mai Palm

Teatame kurbusega, et meie seast on lahkunud Eesti Raamatupidajate Kogu jaoks üks olulisematest inimestest Mai Palm. Mai Palm oli ERK asutajaliige ja ERK nõukoja kõikide koosseisude liige. ERK sai tuule tiibadesse aastail 1997-2000, mil Mai Palm oli ERK juhatuse esimees. Mai kuulus ka mitme hilisema juhatuse koosseisu. Mai lõi kaasa pea kõikides ERK toimkondades kas eestvedaja või tegusa...

Margus Tammeraja e-arvete loeng

Mis on e-arve? Miks e-arveid vaja läheb? Millal ja kellele e-arved kohustuslikuks saavad? Nendele ja paljudele muudele e-arveid puudutavatele küsimustele leiate vastuse Eesti Raamatupidajate Kogu juhatuse esimehe Margus Tammeraja ja Rahandusministeeriumi koostöös valminud ülevaatlikust e-arvete teemalisest videoesitlusest, mis on leitav SIIT

Kinnitati Raamatupidamise Toimkonna juhendite muudatused

Raamatupidamise toimkond on nüüd kinnitanud oma juhendite muudatused, mis lähtuvad nii eelmise aasta lõpus vastu võetud uuendatud raamatupidamise seadusest kui ka kasutajatelt saadud tagasisidest. Toimkond muutis juhendeid RTJ 1, 2, 5, 6, 11, 13, 14 ja 15, ning muudatused on avaldatud ka juba Riigi Teatajas. Ühtlasi tuleks tähelepanu pöörata muudatuste jõustumistähtaegadele: osa neist kehtib...

Häid jõule ja meeleolukat aastavahetust!

Eesti Raamatupidajate Kogu büroo töötab pühade-perioodil osaliselt kodukontorist. Oleme tööajal kättesaadavad peamiselt e-posti teel.

Raamatupidajate kutseeksamid 07. mai 2016

On alanud avalduste vastuvõtt raamatupidajate ja vanemraamatupidajate kutseeksamitele, mis toimuvad 07. mail 2016 erinevates Eestimaa paikades. Täpsemad juhised ja viidad e-avaldustele vormidele leiate meie veebilehel sektsioonist Kutse andmine/Kutseeksamid

ERK Saaremaa liikmed tõstsid motivatsiooni

15. detsembril 2015 kogunesid ERK Saaremaa aktiivsed liikmed Meedla Kojas kuulama Kaido Pajumaa praktilist seminari õnneliku elu tagamaadest. ERK juhatuse esimees Margus Tammeraja rääkis veidi lähemalt ERK plaanidest, kuidas arvestusvaldkonnal läheb ja mis meie valdkonda üldse mõjutab. Motivatsioonipäeva lõpetas pidulik ühine eine Arensburgi restoranis, kus nauditi mõttevahetust kolleegidega...

ERK teabepäev "Muudatused RTJ-ides"

26. jaanuaril 2016 toimunud ERK teabepäeval rääkis Raamatupidamise Toimkonna liige Anne Nuut muudatustest Raamatupidamise Toimkonna juhendites. Sisukas loeng sisaldas hulga praktilisi viiteid ja nõuandeid. Raamatupidamise seaduse muudatuste osas toimus aktiivne arutelu digiraamatupidamist puudutavates küsimustes. Huviga oodatakse uut redaktsiooni, mis täpsustab, mida loetakse säilitatavaks...

Kutseeksamite tulemused sügis 2015

14.11.2015 toimunud raamatupidajate ja vanemraamatupidajate kutseeksamite tulemused Eksamile registreerus 150 eksaminandi Loobus 5 eksaminandi Eksamil osales eksaminande: 145 Tase Eksaminande Sooritas Ei sooritanud Soorituse % Raamatupidaja assistent I EKR 4 12 4 8...

FaLang translation system by Faboba